Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfradd oedi fesul 10,000 o’r boblogaeth 75+ oed yn ôl awdurdod lleol y preswylydd
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Cyfleuster[Hidlo]
-
Cyfleuster 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Pob cyfleusterCliciwch yma i ddidoliPob cyfleuster
Cliciwch yma i ddidoliIechyd meddwl yn unigCliciwch yma i ddidoliHeb gynnwys iechyd meddwl
[Lleihau]Cymru2.012.314.3
CymruYnys Môn.19.119.1
Gwynedd.16.416.4
Conwy0.77.98.5
Sir Ddinbych.4.14.1
Sir y Fflint1.53.75.1
Wrecsam0.98.79.6
Powys.22.222.2
Ceredigion.10.010.0
Sir Benfro0.714.815.5
Sir Gaerfyrddin3.69.413.0
Abertawe8.718.727.3
Castell-nedd Port Talbot3.111.014.2
Pen-y-bont ar Ogwr3.116.519.6
Bro Morgannwg1.713.315.0
Caerdydd2.111.513.6
Rhondda Cynon Taf3.69.212.8
Merthyr Tudful4.24.28.3
Caerffili0.78.28.9
Blaenau Gwent.6.66.6
Tor-faen1.214.415.6
Sir Fynwy.18.418.4
Casnewydd.14.214.2

Metadata

Teitl
Cyfradd oedi fesul 10,000 o'r boblogaeth 75 oed+ yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
20 Mehefin 2019 20 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
18 Gorffennaf 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data ar nifer y bobl sy’n profi oedi yn y trefniadau iddynt adael yr ysbyty, er enghraifft mynd adref neu symud i gyfleuster mwy priodol yn y gwasanaeth iechyd, ee o wely acíwt i wely adsefydlu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y datganiad hwn yw system weinyddol, sef y gronfa ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. Mae’r gronfa ddata hon yn gyfrifiad Cymru gyfan sy’n cael ei gweithredu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae pob Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth y GIG cyflwyno cofnod ar gyfer pob claf lle bo oedi wrth drosglwyddo. Dyddiad y cyfrifiad yw’r trydydd dydd Mercher o bob mis. Caniateir tair wythnos i’r Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth a’r awdurdodau lleol ddilysu’r data cyn iddynt gael eu lawrlwytho gan y Gyfarwyddiaeth Ystadegol fel taenlen Excel ac yna eu trosglwyddo i gronfa ddata Access. Caiff unrhyw ymholiad ynghylch y data newydd yng nghyd-destun y gyfres amser ei drafod â chydweithwyr polisi a chyflenwyr data yn y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Mis Mawrth 2004 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Yn dilyn cyhoeddiad amcangyfrifon poblogaeth ganol blwyddyn newydd ym mis Mehefin bob blwyddyn, byddwn yn diwygio’r cyfraddau yn ein cyhoeddiad mis Gorffennaf gan ôl-ddyddio yn ôl i Ionawr y flwyddyn flaenorol. e.e. pan fydd amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn 2017 yn cael eu rhyddhau ym mis Mehefin 2018, byddai cyfraddau diwygiedig mis Ionawr 2017 i Mai 2018 yn natganiad mis Gorffennaf 2018 gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth 2017.

Pe byddai data gwallus yn cael eu cyhoeddi, er mor annhebygol yw hynny, byddai angen diwygio’r data a rhoi gwybod i’r defnyddwyr yn unol â threfniadau Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynnwys datganiad yn yr ystadegau’n egluro natur a chwmpas y diwygiadau.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau
Oedi wrth drosglwyddo gofal