Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfradd oedi fesul 10,000 o’r boblogaeth 75+ oed yn ôl awdurdod lleol y preswylydd
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Cyfleuster[Hidlo]
-
Cyfleuster 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Pob cyfleusterCliciwch yma i ddidoliPob cyfleuster
Cliciwch yma i ddidoliIechyd meddwl yn unigCliciwch yma i ddidoliHeb gynnwys iechyd meddwl
[Lleihau]Cymru2.213.315.5
CymruYnys Môn.15.315.3
Gwynedd.14.114.1
Conwy.2.62.6
Sir Ddinbych2.03.05.1
Sir y Fflint2.214.716.9
Wrecsam4.315.720.0
Powys1.921.022.9
Ceredigion1.27.58.7
Sir Benfro0.77.88.5
Sir Gaerfyrddin4.714.519.2
Abertawe5.911.417.3
Castell-nedd Port Talbot5.518.924.4
Pen-y-bont ar Ogwr3.121.224.3
Bro Morgannwg0.815.816.6
Caerdydd2.113.215.3
Rhondda Cynon Taf1.010.711.8
Merthyr Tudful.16.616.6
Caerffili2.122.624.6
Blaenau Gwent.3.33.3
Tor-faen2.410.813.2
Sir Fynwy1.013.514.5
Casnewydd.12.512.5

Metadata

Teitl
Cyfradd oedi fesul 10,000 o'r boblogaeth 75 oed+ yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
21 Mawrth 2019 21 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
18 Ebrill 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data ar nifer y bobl sy’n profi oedi yn y trefniadau iddynt adael yr ysbyty, er enghraifft mynd adref neu symud i gyfleuster mwy priodol yn y gwasanaeth iechyd, ee o wely acíwt i wely adsefydlu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y datganiad hwn yw system weinyddol, sef y gronfa ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. Mae’r gronfa ddata hon yn gyfrifiad Cymru gyfan sy’n cael ei gweithredu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae pob Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth y GIG cyflwyno cofnod ar gyfer pob claf lle bo oedi wrth drosglwyddo. Dyddiad y cyfrifiad yw’r trydydd dydd Mercher o bob mis. Caniateir tair wythnos i’r Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth a’r awdurdodau lleol ddilysu’r data cyn iddynt gael eu lawrlwytho gan y Gyfarwyddiaeth Ystadegol fel taenlen Excel ac yna eu trosglwyddo i gronfa ddata Access. Caiff unrhyw ymholiad ynghylch y data newydd yng nghyd-destun y gyfres amser ei drafod â chydweithwyr polisi a chyflenwyr data yn y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Mis Mawrth 2004 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Yn dilyn cyhoeddiad amcangyfrifon poblogaeth ganol blwyddyn newydd ym mis Mehefin bob blwyddyn, byddwn yn diwygio’r cyfraddau yn ein cyhoeddiad mis Gorffennaf gan ôl-ddyddio yn ôl i Ionawr y flwyddyn flaenorol. e.e. pan fydd amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn 2017 yn cael eu rhyddhau ym mis Mehefin 2018, byddai cyfraddau diwygiedig mis Ionawr 2017 i Mai 2018 yn natganiad mis Gorffennaf 2018 gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth 2017.

Pe byddai data gwallus yn cael eu cyhoeddi, er mor annhebygol yw hynny, byddai angen diwygio’r data a rhoi gwybod i’r defnyddwyr yn unol â threfniadau Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynnwys datganiad yn yr ystadegau’n egluro natur a chwmpas y diwygiadau.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau
Oedi wrth drosglwyddo gofal