Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfradd oedi fesul 10,000 o’r boblogaeth 75+ oed yn ôl awdurdod lleol y preswylydd
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Cyfleuster[Hidlo]
-
Cyfleuster 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Pob cyfleusterCliciwch yma i ddidoliPob cyfleuster
Cliciwch yma i ddidoliIechyd meddwl yn unigCliciwch yma i ddidoliHeb gynnwys iechyd meddwl
[Lleihau]Cymru2.014.616.6
CymruYnys Môn.29.329.3
Gwynedd0.812.513.3
Conwy0.74.65.3
Sir Ddinbych1.06.17.1
Sir y Fflint3.77.411.0
Wrecsam5.214.820.0
Powys0.68.99.5
Ceredigion1.213.715.0
Sir Benfro.12.012.0
Sir Gaerfyrddin2.18.310.4
Abertawe7.319.126.4
Castell-nedd Port Talbot4.729.133.8
Pen-y-bont ar Ogwr2.427.529.8
Bro Morgannwg0.815.816.6
Caerdydd0.811.512.3
Rhondda Cynon Taf2.09.211.3
Merthyr Tudful2.116.618.7
Caerffili1.427.428.7
Blaenau Gwent.9.99.9
Tor-faen.8.48.4
Sir Fynwy.16.416.4
Casnewydd0.821.722.6

Metadata

Teitl
Cyfradd oedi fesul 10,000 o'r boblogaeth 75 oed+ yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
20 Rhagfyr 2018 20 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
24 Ionawr 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data ar nifer y bobl sy’n profi oedi yn y trefniadau iddynt adael yr ysbyty, er enghraifft mynd adref neu symud i gyfleuster mwy priodol yn y gwasanaeth iechyd, ee o wely acíwt i wely adsefydlu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y datganiad hwn yw system weinyddol, sef y gronfa ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. Mae’r gronfa ddata hon yn gyfrifiad Cymru gyfan sy’n cael ei gweithredu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae pob Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth y GIG cyflwyno cofnod ar gyfer pob claf lle bo oedi wrth drosglwyddo. Dyddiad y cyfrifiad yw’r trydydd dydd Mercher o bob mis. Caniateir tair wythnos i’r Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth a’r awdurdodau lleol ddilysu’r data cyn iddynt gael eu lawrlwytho gan y Gyfarwyddiaeth Ystadegol fel taenlen Excel ac yna eu trosglwyddo i gronfa ddata Access. Caiff unrhyw ymholiad ynghylch y data newydd yng nghyd-destun y gyfres amser ei drafod â chydweithwyr polisi a chyflenwyr data yn y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Mis Mawrth 2004 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Yn dilyn cyhoeddiad amcangyfrifon poblogaeth ganol blwyddyn newydd ym mis Mehefin bob blwyddyn, byddwn yn diwygio’r cyfraddau yn ein cyhoeddiad mis Gorffennaf gan ôl-ddyddio yn ôl i Ionawr y flwyddyn flaenorol. e.e. pan fydd amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn 2017 yn cael eu rhyddhau ym mis Mehefin 2018, byddai cyfraddau diwygiedig mis Ionawr 2017 i Mai 2018 yn natganiad mis Gorffennaf 2018 gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth 2017.

Pe byddai data gwallus yn cael eu cyhoeddi, er mor annhebygol yw hynny, byddai angen diwygio’r data a rhoi gwybod i’r defnyddwyr yn unol â threfniadau Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynnwys datganiad yn yr ystadegau’n egluro natur a chwmpas y diwygiadau.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau
Oedi wrth drosglwyddo gofal