Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Smygwyr sy'n byw yng Nghymru y cadarnhawyd drwy fonitro carbon monocsid eu bod yn dal i lwyddo i roi'r gorau i smygu ar ôl 4 wythnos yn ôll BILI a chwarteri cronnus mewn blwyddyn ariannol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Cyfnod[Hidlwyd]
Gwasanaeth[Hidlwyd]
Measure1
Dangosydd[Hidlwyd]
Bwrdd Iechyd[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru a gafodd driniaeth y cadarnhawyd drwy fonitro carbon monocsid eu bod yn dal i lwyddo i roi’r gorau iddi 4 wythnos ar ôl y dyddiad rhoi’r gorau i ysmygu.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru a gafodd driniaeth gan wasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.Cliciwch yma i ddidoliCanran yr ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru a gafodd driniaeth y cadarnhawyd drwy fonitro carbon monocsid eu bod yn dal i lwyddo i roi’r gorau iddi 4 wythnos ar ôl y dyddiad rhoi’r gorau i ysmygu.
Cymru1,7883,86146.31
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr4211,02840.95
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys399441.49
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda22753342.59
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg37661161.54
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf23656241.99
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan35076845.57
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro13926552.45

Metadata

Teitl
Gwasanaethau Rhoi’r Gorau i Ysmygu yng Nghymru y GIG

Diweddariad diwethaf
31 Hydref 2018 31 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
30 Ionawr 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad Data Gwasanaethau Rhoi’r Gorau i Ysmygu, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
hssdg.performance@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data chwarterol ar ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru sy’n gwneud ymgais i roi’r gorau iddi drwy’r gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu. Gwybodaeth yn dangos ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru y cadarnhawyd drwy fonitro carbon monocsid eu bod yn dal i lwyddo i roi’r gorau i ysmygu ar ôl 4 wythnos.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2014 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Dolenni'r we
Gellir gweld yr adroddiad ansawdd ar gael ar y ddolen i'r we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/nhs-smoking-cessation-services/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Cyrhaeddiad, Asesu, Ffordd o Fyw, y Gwasanaeth Meddygol, GIG, Perfformiad, Iechyd Cyhoeddus, Lles