Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Singleton live births with low birth weight by area
None
BlwyddynBlwyddyn galendr[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]ArdalArdal Awdurdod Lleol, Bwrdd Iechyd Lleol a Chymru[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliNiferNifer o enedigaethau unigol gyda phwysau geni o dan 2,500gCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCyfanswm o enedigaethau unigol gyda phwysau geni wedi’i nodiCliciwch yma i ddidoliCyfraddCanran o enedigaethau unigol gyda phwysau geni wedi’i nodi
[Lleihau]Cymru1,62628,2435.8
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr3956,1146.5
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn435877.3
Gwynedd521,0315.0
Conwy599046.5
Sir Ddinbych498945.5
Sir y Fflint911,4386.3
Wrecsam1011,2608.0
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys511,0285.0
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1462,9924.9
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion175143.3
Sir Benfro569895.7
Sir Gaerfyrddin731,4894.9
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgDim ond babanod a anwyd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2019 mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn eu cyfri..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgDim ond babanod a anwyd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2019 mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn eu cyfri.Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Castell-nedd Port Talbot.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Bae AbertaweDim ond babanod a anwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Rhagfyr 2019 mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Bae Abertawe yn eu cyfri.1713,2355.3
Bae AbertaweDim ond babanod a anwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Rhagfyr 2019 mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Bae Abertawe yn eu cyfri.Abertawe1082,0245.3
Castell-nedd Port Talbot631,2115.2
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro2984,9326.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg561,1794.7
Caerdydd2423,7536.4
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafDim ond babanod a anwyd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2019 mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn eu cyfri..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafDim ond babanod a anwyd rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2019 mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn eu cyfri.Rhondda Cynon Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Cwm Taf MorgannwgDim ond babanod a anwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Rhagfyr 2019 mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Bae Abertawe yn eu cyfri.2734,1596.6
Cwm Taf MorgannwgDim ond babanod a anwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Rhagfyr 2019 mae data ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Bae Abertawe yn eu cyfri.Rhondda Cynon Taf1572,2207.1
Merthyr Tudful515998.5
Pen-y-bont ar Ogwr651,3404.9
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan2865,6585.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili871,5775.5
Blaenau Gwent346455.3
Tor-faen479015.2
Sir Fynwy277043.8
Casnewydd911,8315.0
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys61254.8

Metadata

Teitl

Genedigaethau unigol byw lle ceir pwysau geni isel, yn ôl ardal

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2022 Mehefin 2022

Diweddariad nesaf

Mai 2023 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol yn cynnwys cofnodion dienw ar gyfer yr holl blant a anwyd yng Nghymru, yr holl blant sy’n byw yng Nghymru neu’r holl blant sydd wedi’u trin yng Nghymru ac a anwyd ar ôl 1987. Mae’r set ddata’n cyfuno data a gynhwysir yng nghronfeydd data’r System Iechyd Plant Cymunedol leol a gedwir gan fyrddau iechyd lleol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae bwrdd iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn fwrdd iechyd Bae Abertawe.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cronfa Ddata Genedlaethol Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2007-2021

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Ansawdd ystadegol

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Allweddeiriau

Iechyd plant; Pwysau geni isel