Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Singleton live births with low birth weight by area
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfradd
[Lleihau]Cymru1,71330,3775.6
Cymru[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr3626,5195.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYnys Môn326524.9
Gwynedd571,1145.1
Conwy549725.6
Sir Ddinbych438744.9
Sir y Fflint791,5335.2
Wrecsam971,3747.1
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Addysgu PowysPowys641,0686.0
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1903,2825.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCeredigion295295.5
Sir Benfro701,0186.9
Sir Gaerfyrddin911,7355.2
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg2865,0945.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgAbertawe1232,2735.4
Castell-nedd Port Talbot881,3936.3
Pen-y-bont ar Ogwr751,4285.3
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro2365,1844.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r FroBro Morgannwg521,2604.1
Caerdydd1843,9244.7
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf2203,1097.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafRhondda Cynon Taf1652,4536.7
Merthyr Tudful556568.4
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan3526,0435.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCaerffili1051,8245.8
Blaenau Gwent587058.2
Tor-faen719407.6
Sir Fynwy277173.8
Casnewydd911,8574.9
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys3783.8

Metadata

Teitl
Genedigaethau unigol byw lle ceir pwysau geni isel, yn ôl ardal

Diweddariad diwethaf
28 Medi 2019 28 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD) yn gronfa ddata a sefydlwyd ac sy'n cael ei rhedeg gan Atebion Iechyd Cymru. Mae'r data'n cael ei echdynnu o gronfeydd data'r System Iechyd Plant a gedwir gan BILlau. Mae materion ansawdd data yn bodoli yn y gronfa ddata ond mae'r eitemau a ddangosir yn y tabl hwn fwy na 95% wedi'u cwblhau.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cronfa Ddata Genedlaethol Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD)

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2007-2018

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Ansawdd ystadegol
Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Allweddeiriau
Iechyd plant; Pwysau geni isel