Neidio i'r cynnwys

Iechyd plant cymunedol

Amwrywiad o ystadegau iechyd mamol, iechyd plant a iechyd cymunedol.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a man geni Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol ac oedran y fam Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a hyd y beichiogrwydd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a phwysau geni Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl oedran y fam a nifer y babanod Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl hyd y beichiogrwydd a nifer y babanod Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl pwysau geni a nifer y babanod Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw yn ôl bwrdd iechyd lleol y trigolyn a man geni Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Sgôr APGAR ar ôl 5 munud Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw unigol i breswylwyr yng Nghymru fesul pwysau geni a chwintel Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw a marw-enedigaethau yn ôl uned geni yng Nghymru, Bwrdd Iechyd Lleol a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl oedran y fam, bwrdd iechyd lleol ac awdurdod lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl oedran beichiogrwydd, bwrdd iechyd lleol ac awdurdod lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl pwysau geni a nifer y genedigaethau fesul beichiogrwydd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw yn ôl lleoliad geni, bwrdd iechyd lleol ac awdurdod lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Singleton live births with low birth weight by area Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw unigol i breswylwyr yng Nghymru fesul grŵp ethnig a phwysau geni Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i drigolion Cymru yn ôl oedran geni
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pwysau geni cymedrig a chanolrifol ar gyfer genedigaethau byw yn ôl grŵp ethnig Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw yn ôl pwysau geni a hyd y beichiogrwydd Ystadegau Gwladol