Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cysylltiadau cleifion yn ôl gwasanaeth deintyddol cymunedol ac oedran
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Math[Hidlo]
Grwp oedran[Hidlo]
[Lleihau]GDC[Hidlo]
-
-
GDC 1
[Lleihau]CysylltiadauCyswllt yw ymweliad gan glaf, a bydd yn digwydd bob tro y bydd aelod o\'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn gweld claf wyneb yn wyneb i\'w archwilio, i roi triniaeth iddo neu i atal clefydau\'r geg (gan gynnwys rhoi cyngor). Pan fydd claf yn derbyn gofal gan fwy nag un Clinigydd ar un ymweliad, bydd pob ymdriniaeth yn cael ei chyfrif fel cyswllt ar wahân.[Lleihau]CleifionWrth gyfrif cleifion, cyfrifir nifer yr unigolion a welir yn ystod y flwyddyn ariannol, waeth pa mor aml y\'u gwelir, faint o gyfnodau gofal y byddant yn eu profi, a faint o staff o’r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol fydd yn eu gweld.
Cliciwch yma i ddidoli0-4Cliciwch yma i ddidoli5-15Cliciwch yma i ddidoli16-64Cliciwch yma i ddidoli65-84Roedd y categori oedran hwn yn 65+ cyn 2014-15Cliciwch yma i ddidoli85+Categori oedran wedi’i ychwanegu yn 2014-15Cliciwch yma i ddidoliPob oedCliciwch yma i ddidoli0-4Cliciwch yma i ddidoli5-15Cliciwch yma i ddidoli16-64Cliciwch yma i ddidoli65-84Roedd y categori oedran hwn yn 65+ cyn 2014-15Cliciwch yma i ddidoli85+Categori oedran wedi’i ychwanegu yn 2014-15Cliciwch yma i ddidoliPob oed
[Lleihau]CymruCafodd data 2011-12 ei amcangyfrif. Gweler y datganiad SDR 206 12 am fanylion. Nid yw’r cyfanswm ar gyfer 2015-16 yn cynnwys Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg oherwydd nid oeddynt yn gallu darparu data ar gyfer 2015-16 ac felly maent wedi\'i eithrio.13,25270,46454,34015,1487,462160,6667,75529,15221,2105,9733,51667,606
CymruCafodd data 2011-12 ei amcangyfrif. Gweler y datganiad SDR 206 12 am fanylion. Nid yw’r cyfanswm ar gyfer 2015-16 yn cynnwys Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg oherwydd nid oeddynt yn gallu darparu data ar gyfer 2015-16 ac felly maent wedi\'i eithrio.Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr5,37223,54521,3964,8141,97557,1022,9619,7558,2681,9121,06023,956
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys3982,1663,4871,1834207,6542771,0081,3794601793,303
Bwrdd Iechyd Lleol Hywel DdaDarparwyd data cysylltiadau 2008-09 ar gyfer Ceredigion a Chanolbarth Cymru (sydd bellach yn rhan o Hywel Dda) yn seiliedig ar sampl.7153,1464,3328823089,3835171,4521,6884691954,321
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgNid oedd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn gallu darparu data ar gyfer 2015-16 ac felly maent wedi\'i eithrio.5225,0566,7691,27238414,0032892,1002,1954771735,234
Bwrdd Iechyd Lleol Cwm TafCyn 2013-14, roedd trigolion Cwm Taf wedi\'u cynnwys yn y ffigurau ar gyfer Caerdydd a\'r Fro2,38517,5824,5341,16989326,5631,4407,1342,09249844111,605
Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan2,36610,1149,6404,3782,21328,7111,4094,1993,3271,55090111,386
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r FroCyn 2013-14, roedd ffigurau Caerdydd a\'r Fro yn cynnwys trigolion Cwm Taf. Cafodd data 2011-12 ei amcangyfrif. Gweler y datganiad SDR 206 12 am fanylion.1,4948,8554,1821,4501,26917,2508623,5042,2616075677,801

Metadata

Teitl

Cyfanswm y cysylltiadau a'r cleifion yn ôl Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol

Diweddariad diwethaf

17 Rhagfyr 2019 17 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni gweithgarwch deintyddol cymunedol (CDSWR) gan Wasanaethau Deintyddol Cymunedol

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

deintyddion; deintyddol

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn darparu rhywfaint o gefndir mewn perthynas â rôl y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol. Mae'n cyfuno data a gasglwyd o Ffurflen Cymru y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol (CDSWR).

Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd y data o bob un o'r Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol gan Ffurflen Cymru flynyddol y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol (CDSWR).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Yn flynyddol o flwyddyn ariannol 2008-09 tan y flwyddyn ariannol ddiweddaraf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I gael gwybodaeth am y Defnyddwyr, defnyddiau a chyd-destun, dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad

Ansawdd ystadegol

I gael gwybodaeth am yr ansawdd ystadegol, dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad