Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Gwasanaeth deintyddol cymunedol

Mae'r gwasanaeth hwn, a ddarperir gan Fyrddau Iechyd Lleol, yn darparu triniaeth i gleifion sydd wedi cael trafferth cael gafael ar driniaeth oddi wrth y gwasanaeth deintyddol cyffredinol, neu cleifion y mae dystiolaeth na fyddent wedi ceisio triniaeth oddi wrth y gwasanaeth deintyddol cyffredinol fel arall. Mae hyn yn cynnwys plant a'r cleifion hynny sydd ag anghenion arbennig. I weld ystadegau ar y gwasanaethau a ddarperir gan 'ddeintyddion ar y stryd fawr', gweler 'Gwasnaethau deintyddol cyffredinol'.