Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwasanaethau gwell yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a blwyddyn
None
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Ardal[Hidlo]
GwasanaethuNumber of pharmacies accredited to provide the service; some will not provide the service every year.[Hidlo]
[Lleihau]2020-21
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliBetsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliPowysCliciwch yma i ddidoliHywel DdaCliciwch yma i ddidoliAbertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliCwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliCwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliAneurin BevanCliciwch yma i ddidoliCaerdydd a'r Fro
Gwasanaeth anhwylderau cyffredin7061492298.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol93.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110131103
Cyflenwadau meddigyniaeth argyfwng6471492297.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6313197
Darparu dull atal cenhedlu brys6371412186.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10012377
Brechiad ffliw tymhorol6241381881.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol87.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9511788
Rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn dan oruchwyliaeth5851342177.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol89.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9811353
Rhoi'r gorau i smygu lefel 25861322286.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol88.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9612735
Rhoi'r gorau i smygu lefel 3Newydd yn 2020-216222021971.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9412338
Rheoli meddyginiaethau mewn gofal cartrefYn flaenorol y ‘Gwasanaeth asesu meddyginiaethau a chymorth cydymffurfio’ (gan gynnwys darparu Cofnodion Rhoi Meddyginiaeth (Siartiau CRhM))41274734.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol581422
Cynllun Wrth Gefn Gofal Lliniarol282192087.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol91.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynllun lleihau gwastraffData 2016-17 wedi\'u diwygio282.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7512464
Cyfnewid chwistrellau a nodwyddau222811044.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol282014
Gwasanaethau oriau ychwanegol (yn cynnwys oriau estynedig a rota gwyliau banc)159291122.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol97011
Cyngor i gartrefi gofal8124521.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1912
Profi a thrin dolur gwddfNewydd yn 2018-194328.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaeth adolygu anadlyddionNewydd yn 2019-2035.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol133.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaethau Gofal Lliniarol TAIO5416.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2242
Cynlluniau anhwylder/anafiad mânGan gynnwys ‘brysbennu a thriniaeth’50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaethau cydymffurfio â meddigyniaeth twbercwlosis12.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Therapi a arsylwyd yn uniongyrcholNewydd yn 2018-19151.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaeth presgripsiynu annibynnolNewydd yn 2019-20361314.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol272
Gwasanaeth meddyginiaethau achub anadlolNewydd yn 2018-197.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaeth sgrinio am feirysau a gludir yn y gwaedNewydd yn 2019-208.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1
Mynediad at Ofal Lliniarol a chyffuriau gwrthgeulo (mewn oriau)Newydd yn 2020-218.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaeth Brechu Covid 19Newydd yn 2020-21198.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43
Hwb Meddyginiaethau Gofal Diwedd OesNewydd yn 2020-211111.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Gwasanaeth Rhagnodi Annibynnol ar gyfer Atal CenhedluNewydd yn 2020-213.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3
Cyflenwi Pecynnau Prawf Llif Unffordd COVIDNewydd yn 2020-2125529727.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol625637
Arall (llai na 5 fferyllfa)Newydd yn 2019-202.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Gwasanaethau gwell yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a blwyddyn

Diweddariad diwethaf

27 Hydref 2021 27 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

Hydref / Tachwedd 2022


Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gwasanaethau gwell yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a blwyddyn

Casgliad data a dull cyfrifo

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2012/13 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y Datganiad Ystadegol cysylltiedig am nodiadau manwl, cefndir a diffiniadau.

Ansawdd ystadegol

Gweler y Datganiad Ystadegol cysylltiedig am nodiadau manwl, cefndir a diffiniadau.

Allweddeiriau

Fferyllfeydd