Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Cofrestrau clefydau y Fframwaith Sicrhau Ansawdd a Gwella yn ôl bwrdd iechyd lleol

Mae'r ciwb StatsCymru hwn yn darparu data ar nifer y cleifion ar gofrestrau clefydau gweithredol, nifer cyffredinol y cleifion wedi'u cofrestru mewn practis meddyg teulu a chyfraddau cyffredinrwydd clefydau, gan ddefnyddio data cofrestrau clefydau a gafwyd drwy'r Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd. Maent yn cynnig rhestrau o gleifion sydd wedi'u cofrestru â phractisau meddygon teulu a gafodd ddiagnosis o'r cyflwr meddygol fel y'i diffinnir gan ddangosydd cofrestr y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd.

None
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Cofrestr[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
Cliciwch yma i ddidoliCleifion sydd wedi cofrestru mewn practis meddyg teuluCliciwch yma i ddidoliAsthmaCliciwch yma i ddidoliFfibriliad AtriolCliciwch yma i ddidoliCanserCliciwch yma i ddidoliClefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaintCliciwch yma i ddidoliAtal afiechyd coronaidd y galon eilaiddCliciwch yma i ddidoliDementiaCliciwch yma i ddidoliDiabetes mellitus (cleifion 17+ oed)Cliciwch yma i ddidoliEpilepsi (cleifion 18+ oed)Cliciwch yma i ddidoliFfliwCliciwch yma i ddidoliMethiant y galonCliciwch yma i ddidoliGorbwyseddCliciwch yma i ddidoliAnabledd dysguCliciwch yma i ddidoliIechyd meddwlCliciwch yma i ddidoliGordewdra (cleifion 16+ oed)Cliciwch yma i ddidoliOsteoporosis (cleifion 50+ oed)Cliciwch yma i ddidoliGofal lliniarolCliciwch yma i ddidoliArthritis Gwynegol (cleifion 16+ oed)Cliciwch yma i ddidoliStrôc a phwl o isgemia dros dro
[Lleihau]Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21.67.410.06.910.62.123.62.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.447.31.43.031.81.80.92.76.5
Cymru[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22.17.811.57.811.12.323.52.80.03.550.81.53.029.82.00.92.76.5
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21.69.211.17.112.12.224.73.00.03.850.51.63.030.81.51.23.47.2
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22.07.39.56.710.42.223.23.10.03.944.51.53.730.42.00.62.56.6
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20.15.58.35.18.01.919.72.50.03.037.81.32.826.22.40.82.05.2
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22.67.49.47.811.21.825.53.30.03.150.11.43.135.51.50.72.77.0
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21.16.99.36.810.62.025.22.90.03.348.11.32.837.01.51.12.76.2
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21.79.012.27.112.22.223.12.50.04.152.01.33.233.72.01.63.38.2

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynwyd y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd fel rhan o'r broses o ddiwygio contract y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol ar gyfer 2019-20. Mae'n disodli'r Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau, a gyflwynwyd yn wreiddiol yn 2004 ac y rhoddwyd y gorau i'w ddefnyddio ar ôl 2018-19.

Mae'r ciwb StatsCymru hwn yn darparu data ar nifer y cleifion ar gofrestrau clefydau gweithredol, nifer cyffredinol y cleifion wedi'u cofrestru mewn practis meddyg teulu a chyfraddau cyffredinrwydd clefydau, gan ddefnyddio data cofrestrau clefydau a gafwyd drwy'r Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd. Maent yn cynnig rhestrau o gleifion sydd wedi'u cofrestru â phractisau meddygon teulu a gafodd ddiagnosis o'r cyflwr meddygol fel y'i diffinnir gan ddangosydd cofrestr y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff y wybodaeth a gyflwynir yma ei darparu i Lywodraeth Cymru gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Caiff cyflawniad yn erbyn dangosyddion y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd ei fesur ar gylch sy'n rhedeg o 1 Hydref i 30 Medi. Caiff data eu cyflwyno o systemau clinigol meddygon teulu o 30 Medi, a chaiff data terfynol y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd eu cyflwyno ar 30 Tachwedd ar ôl dilysu'r data.

Ar gyfer y ffliw, mae'r data yn adlewyrchu'r boblogaeth darged fel y'i diffinnir gan FLU001W a FLU002W. Felly mae'r data yn cynnwys y boblogaeth gofrestredig 65 oed neu'n hyn a'r boblogaeth gofrestredig o dan 65 oed sy'n bodloni un neu fwy o'r amodau cymhwyso a ddiffinnir yn y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd (COPD, diabetes, CHD neu strôc).


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer 2019-20 ymlaen. Caiff cyflawniad yn erbyn dangosyddion y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd ei fesur ar gylch sy'n rhedeg o 1 Hydref i 30 Medi. Caiff data eu cyflwyno o systemau clinigol meddygon teulu o 30 Medi, a chaiff data terfynol y Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd eu cyflwyno ar 30 Tachwedd ar ôl dilysu'r data.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff cyfraddau cyffredinrwydd eu talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data 2019-20 ar gyfer clwstwr Gogledd Cynon wedi’u diwygio. Newidiodd clwstwr Gogledd Cynon yn ystod haf 2018 gan i rai practisau symud i glwstwr De Cynon. Fodd bynnag, roedd y clwstwr hwn yn seiliedig ar wybodaeth 2018 yng nghyhoeddiad 24 Mehefin 2021 gan i’r newidiadau ddod yn hysbys yn ddiweddarach.

Mae data 2019-20 ar gyfer De Cynon wedi’u diwygio. Newidiodd clwstwr Gogledd Cynon yn ystod haf 2018 gan i rai practisau symud i glwstwr De Cynon. Fodd bynnag, roedd y clwstwr hwn yn seiliedig ar wybodaeth 2018 yng nghyhoeddiad 24 Mehefin 2021 gan i’r newidiadau ddod yn hysbys yn ddiweddarach.

Mae data 2019-20 ar gyfer Dwyrain Casnewydd a Gorllewin Casnewydd wedi’u diwygio. Caeodd clwstwr Gogledd Casnewydd ym mis Mawrth 2020 a symudodd y practisau o’r clwstwr hwn i Ddwyrain Casnewydd a Gorllewin Casnewydd. Fodd bynnag, yng nghyhoeddiad 24 Mehefin 2021, roedd y clystyrau yn seiliedig ar wybodaeth cyn mis Mawrth 2020 gan i’r newidiadau ddod yn hysbys yn ddiweddarach.


Teitl

Cofrestrau clefydau y Fframwaith Sicrhau Ansawdd a Gwella

Diweddariad diwethaf

29 Mehefin 2023 29 Mehefin 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

QAIF, disease registers, QOF

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.