Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Canran y plant cymwys sydd â chysylltiadau Rhaglen Plant Iach Cymru wedi eu cofnodi, yn ôl chwarter a awdurdod lleol
None
Chwarter[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Cyswllt[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliCyswllt yn 10-14 diwrnodCliciwch yma i ddidoliArholiad corfforol yn 6 wythnosMae yna fater ansawdd data hysbys, gweler y wybodaeth gryno am fwy o fanylion.Cliciwch yma i ddidoliPwysau a mesuriadau yn 8 wythnosMae yna fater ansawdd data hysbys, gweler y wybodaeth gryno am fwy o fanylion.Cliciwch yma i ddidoliPwysau a mesuriadau yn 12 wythnosCliciwch yma i ddidoliPwysau a mesuriadau yn 16 wythnosCliciwch yma i ddidoliCyswllt yn 6 misCliciwch yma i ddidoliCyswllt ag ymwelydd iechyd yn 15 misCliciwch yma i ddidoliCyswllt ag ymwelydd iechyd yn 27 misCliciwch yma i ddidoliCyswllt yn 3.5 oed cyn-ysgol
[Lleihau]Cymru93.183.374.769.569.487.683.477.862.4
Cymru[Lleihau]Betsi Cadwaladr87.585.982.280.180.784.082.779.870.2
Betsi CadwaladrConwy91.382.981.279.883.985.985.480.567.9
Sir Ddinbych94.483.781.583.681.188.387.472.655.8
Sir y Fflint79.476.874.372.876.676.972.571.961.0
Gwynedd98.995.798.495.996.198.393.092.694.0
Ynys Môn99.293.598.593.397.197.498.798.187.2
Wrecsam74.888.071.267.665.571.973.073.967.1
[Lleihau]PowysPowys91.892.085.886.485.191.183.176.772.6
[Lleihau]Hywel Dda95.187.663.561.264.185.281.675.765.7
Hywel DdaSir Gaerfyrddin94.884.574.471.174.084.081.477.666.7
Ceredigion95.397.335.330.332.895.987.066.547.9
Sir Benfro95.486.764.464.265.382.279.178.273.4
[Lleihau]Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac96.681.592.291.590.395.293.290.671.0
Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, acCastell-nedd Port Talbot96.685.291.891.787.793.894.391.665.0
Abertawe96.579.592.491.492.096.192.490.174.8
[Lleihau]Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac97.385.284.982.780.495.285.183.164.9
Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, acPen-y-bont ar Ogwr96.382.085.084.483.096.583.577.757.7
Merthyr Tudful97.391.274.873.468.196.291.692.878.3
Rhondda Cynon Taf97.985.487.684.382.294.184.284.065.1
[Lleihau]Aneurin Bevan88.785.348.534.132.278.975.367.153.2
Aneurin BevanBlaenau Gwent87.175.770.161.366.783.684.478.273.6
Caerffili77.484.242.827.331.270.267.455.155.6
Sir Fynwy96.585.364.458.555.382.776.578.469.9
Casnewydd94.389.735.113.511.282.777.965.228.8
Tor-faen89.684.257.948.028.879.276.474.870.8
[Lleihau]Caerdydd a'r Fro98.571.981.574.676.290.887.676.751.2
Caerdydd a'r FroCaerdydd98.369.882.274.774.589.787.076.755.5
Bro Morgannwg99.078.379.374.381.193.889.576.539.2

Metadata

Teitl

Canran y plant cymwys sydd â chysylltiadau Rhaglen Plant Iach Cymru wedi eu cofnodi, yn ôl chwarter a awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

Mai 2024 Mai 2024

Diweddariad nesaf

Awst 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Iechyd plant; Rhaglen Plant Iach Cymru

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD) yn gronfa ddata a sefydlwyd ac sy'n cael ei rhedeg gan DHCW. Mae'r data'n cael ei echdynnu o gronfeydd data'r System Iechyd Plant a gedwir gan BILlau.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae data ar gyfer y chwarter Ion-Maw 2020 wedi’i effeithio gan y pandemig COVID-19. Cafodd rhai ymwelwyr iechyd eu hadleoli gan fyrddau iechyd i weithio mewn ysbytai ac i leihau’r baich ar fyrddau iechyd a dim ond y cyswllt 10-14 diwrnod a’r cyswllt 6 wythnos oedd yn orfodol i fyrddau iechyd gynnal. Cafodd cysylltiadau ar adegau eraill eu cwblhau cymaint ag oedd adnoddau yn caniatáu, a byddai’r mwyafrif wedi’u cwblhau dros y ffôn. Efallai na chofnodwyd y cysylltiadau hyn yn y ffordd arferol, felly dylid dehongli'r data yn y cyd-destun hwn.

Bydd pandemig COVID-19 wedi effeithio ar ddata o fis Ebrill 2020 ymlaen. Roedd byrddau iechyd o dan bwysau eithriadol i ddarparu gwasanaethau, yn enwedig yn ystod misoedd cyntaf y pandemig, gyda llawer o staff ymwelwyr iechyd yn cael eu symud i rolau gwahanol. O ganlyniad, darparodd Llywodraeth Cymru ganllawiau ar 23 Mawrth 2020 yn cynghori byrddau iechyd i roi blaenoriaeth i ddarparu cyswllt bob 10-14 diwrnod, 6 wythnos a 6 mis. Wrth i gyswllt wyneb yn wyneb gael ei gwtogi, byddai llawer o gysylltiadau wedi digwydd o bell ond ni fyddai pob un o’r rhain wedi’i gofnodi. Darparwyd canllawiau pellach ar 13 Mai 2020 yn cynghori byrddau iechyd i ailddechrau cyswllt ychwanegol a gweithio tuag at ddarparu ystod lawn o gysylltiadau. Ar 25 Awst 2020, cynghorwyd byrddau iechyd y dylent ddychwelyd i ddarparu’r ystod lawn o gysylltiadau.
Wrth i gyfradd heintio COVID-19 gynyddu yn ystod y gaeaf, darparwyd canllawiau pellach ar 22 Rhagfyr 2020 yn cynghori byrddau iechyd i asesu risg atal neu leihau gwasanaethau ymwelwyr iechyd, ac y dylent o leiaf barhau i ddarparu cyswllt bob 10-14 diwrnod, 6 wythnos a 6 mis.

Cynghorir gofal wrth ddehongli data ar gyfer yr apwyntiad meddyg teulu 6 wythnos a'r apwyntiad imiwneiddio 8 wythnos, gan fod problem ansawdd data hysbys. Mae'r data a gyflwynir yn is-gyfrif o'r gweithgarwch gwirioneddol sy'n digwydd. Mae’r mater oherwydd nad yw'r broses casglu data ar bapur yn cael ei gweithredu'n llawn. Cymerwyd camau i wella ansawdd data, a bydd mesurau pellach yn parhau i gael eu gweithredu nes i’r data fod yn fwy dibynadwy.