Skip to content

Rhaglen Plant Iach Cymru

Mae’r data yn cynnwys canran y plant cymwys sydd â chysylltiadau Rhaglen Plant Iach Cymru wedi eu cofnodi, yn ôl bwrdd iechyd y darparwr a hefyd awdurdod lleol preswylio.

Daw'r data o’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol ac mae’n ychwanegu at yr adroddiad ystadegol blynyddol a gyhoeddwyd ar y Rhaglen Plant Iach Cymru.