Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer ac canran y menywod a ddywedodd fod ganddynt gyflwr iechyd meddwl yn yr asesiad cychwynnol, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Statws[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Nifer[Lleihau]CanranMae’r canrannau ar gyfer pob dangosydd yn cyfateb i gyfanswm y cofnodion namyn cofnodion â gwerth ‘ni nodwyd\'.
Cliciwch yma i ddidoliCyflwr iechyd meddwl wedi'i adroddCliciwch yma i ddidoliCyflwr iechyd meddwl heb ei adroddCliciwch yma i ddidoliNi nodwydCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y menywodCliciwch yma i ddidoliCyflwr iechyd meddwl wedi'i adroddCliciwch yma i ddidoliCyflwr iechyd meddwl heb ei adroddCliciwch yma i ddidoliNi nodwydCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y menywod
[Lleihau]CymruNid yw\'r ganran ar gyfer Cymru yn cynnwys data gan Betsi Cadwaladr a Chwm Taf/Cwm Taf Morgannwg oherwydd natur annibynadwy y data am y saith mlynedd.9,57122,5511,21133,33359.6140.47.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
CymruNid yw\'r ganran ar gyfer Cymru yn cynnwys data gan Betsi Cadwaladr a Chwm Taf/Cwm Taf Morgannwg oherwydd natur annibynadwy y data am y saith mlynedd.Betsi CadwaladrNid yw\'r ganran ar gyfer Cymru yn cynnwys data gan Betsi Cadwaladr a Chwm Taf/Cwm Taf Morgannwg oherwydd natur annibynadwy y data am y saith mlynedd..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Powys1634511963353.2146.86.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Hywel Dda1,5463,7223825,65058.7141.313.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bae Swansea2,2493,6201906,05976.6123.46.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cwm TafNid yw\'r ganran ar gyfer Cymru yn cynnwys data gan Betsi Cadwaladr a Chwm Taf/Cwm Taf Morgannwg oherwydd natur annibynadwy y data am y saith mlynedd..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cwm Taf MorgannwgNid yw\'r ganran ar gyfer Cymru yn cynnwys data gan Betsi Cadwaladr a Chwm Taf/Cwm Taf Morgannwg oherwydd natur annibynadwy y data am y saith mlynedd..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Aneurin Bevan2,4677,47653910,48249.6150.410.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Caerdydd a'r Fro3,1467,2828110,50960.4139.61.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Ansawdd ystadegol

Mae canran y cofnodion dilys ar gyfer pob eitem ddata a ddefnyddir yn y datganiad hwn o'r ddwy ffynhonnell, a rhagor o fanylion am y ffynonellau data a’r dadansoddiadau yn y datganiad ystadegol hwn, ar gael yn yr adroddiad ansawdd: https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

mamolaeth; asesiad cychwynnol; iechyd meddwl

Teitl

Nifer a chanran y menywod yn yr asesiad cychwynnol oedd wedi adrodd am gyflwr iechyd meddwl, yn ôl bwrdd iechyd oedd yn darparu'r gwasanaeth

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Mehefin 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Maternity Indicators data set

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r cyflyrau’n cynnwys: seicosis ôl-esgor (iselder ôl-enedigol difrifol); anhwylder affeithiol deubegynol/iselder manig; seicosis; iselder seicotig; sgitsoffrenia; ac arall.

Er bod data dilys wedi’i gofnodi ar gyfer yr eitem hon mewn mwy na 90% o gofnodion, a hynny ar draws y rhan fwyaf o fyrddau iechyd ac yn ystod y mwyafrif o flynyddoedd, mae rhywfaint o broblemau i’w cael o ran ansawdd y data. Dim ond 56% o gofnodion Caerdydd a’r Fro oedd â data dilys yn 2016, ac 88% yn Hywel Dda rhwng 2016 a 2018 ac yn 2020. Ymddengys fod y data a gofnodwyd ym myrddau iechyd Betsi Cadwaladr a Chwm Taf Morgannwg wedi’i gofnodi ar sail wahanol i fyrddau iechyd eraill, a chaiff data gan y ddau fwrdd iechyd hyn ei hepgor o’r ffigurau cyfanswm ar gyfer Cymru.

Mae manylion llawn pob eitem ddata sydd ar gael ar set ddata Dangosyddion Mamolaeth a’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol ar gael drwy Gyfeiriadur Data NWIS: http://www.datadictionary.wales.nhs.uk/#!WordDocuments/datasetstructure20.htm

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
Mae data ar gyfer Abertawe Bro Morgannwg a Chwm Taf ar gael ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn y tabl hwn drwy ddewis y blychau ticio yn y gwymplen Ardal.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2016-2022