Neidio i'r cynnwys

Mamolaeth

Ystadegau o’r set ddata Dangosyddion Mamolaeth ar asesiadau cychwynnol, esgoriadau a genedigaethau ar gyfer menywod sy’n rhoi genedigaeth yng Nghymru.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer ac canran y menywod a ddywedodd fod ganddynt gyflwr iechyd meddwl yn yr asesiad cychwynnol, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cofnodion cynenedigol, genedigaethau byw a genedigaethau marw yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer a chanran y menywod a gafodd asesiad cychwynnol erbyn 10fed wythnos gyflawn eu beichiogrwydd, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer ac canran y menywod a ddywedodd fod ganddynt gyflwr iechyd meddwl yn yr asesiad cychwynnol, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData BMI yn yr asesiad cychwynnol, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dangosyddion asesu cychwynnol ar gyfer Cymru, yn ôl oedran y fam
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer a chanran y mamau sy'n ysmygu ar adeg yr asesiad cychwynnol a'r enedigaeth yng Nghymru, yn ôl oedran y fam
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer a chanran y menywod a ‘roddodd y gorau i smygu’ yn ystod eu beichiogrwydd, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasnaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dull dechrau esgor yn ôl y bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Epidwral yn ôl y bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dull geni yn ôl y bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw i breswylwyr yng Nghymru fesul grŵp ethnig a’r bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer a chanran y mamau sy'n ysmygu ar adeg yr asesiad cychwynnol a'r enedigaeth yng Nghymru, yn ôl grŵp ethnig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer ac canran y menywod a ddywedodd fod ganddynt gyflwr iechyd meddwl yn yr asesiad cychwynnol, yn ôl grŵp ethnig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData BMI yn yr asesiad cychwynnol, yn ôl grŵp ethnig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Smygu ar adeg yr asesiad cychwynnol a'r enedigaeth, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw unigol i drigolion Cymru yn ôl pwysau geni a rhyw Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Dull geni yn ôl grŵp ethnig
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Genedigaethau byw yng Nghymru yn ôl ffynhonnell ddata Ystadegau Gwladol