Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canran yr esgoriadau lle cafwyd cymhlethdod yn ystod y cyfnod esgor ac wrth esgor yn ôl cymhlethdod a dull esgor
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Dull cyflwyno baban[Hidlo]
Cymhlethdod[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCesaraiddCliciwch yma i ddidoliGydag offerCliciwch yma i ddidoliHeb gymorthCliciwch yma i ddidoliEsgoriadau eraill
O60 – Esgoriad cynamserol8.32.64.037.0
O61 – Wedi methu ysgogi’r esgoriad3.70.10.00.0
O62 – Grymoedd esgor annormal4.73.91.30.0
O63 – Cyfnod esgor hir15.438.70.91.0
O64 – Esgoriad wedi’i rwystro oherwydd safle a chyflwyniad y ffetws5.67.50.217.0
O65 – Esgoriad wedi’i rwystro oherwydd annormaledd pelfig0.20.00.10.0
O66 – Esgoriad arall wedi’i rwystro2.34.30.91.0
O67 – Gwaedlif wrth esgor wedi cymhlethu’r cyfnod esgor a’r esgoriad ei hun, heb ei gynnwys mewn unrhyw gategori arall0.20.30.21.0
O68 – Straen ar y ffetws wedi cymhlethu’r cyfnod esgor a’r esgoriad ei hun.26.254.910.814.0
O69 – Cymhlethdodau llinyn y bogail wedi cymhlethu’r cyfnod esgor a’r esgoriad ei hun.2.54.82.04.0
O70 – Rhwygiadau yn y perinëwm wrth esgor.0.627.655.731.0
O71- Trawma arall obstetrig0.61.63.20.0
O72 – Gwaedlif ôl-enedigol11.010.64.45.0
O73 – Ôl-frych ac ôl-bilenni, heb waedlif0.00.71.23.0
O74 – Cymhlethdodau anesthesia yn ystod y cyfnod esgor ac wrth esgor0.30.20.10.0
O75 – Cymhlethdodau eraill yn gysylltiedig â’r cyfnod esgor a’r esgoriad ei hun, heb eu cynnwys mewn categori arall5.118.66.04.0

Metadata

Teitl
Cymhlethdodau a oedd yn codi yn ystod y cyfnod esgor ac wrth esgor, yn ôl dull esgor

Diweddariad diwethaf
16 Rhagfyr 2015 16 Rhagfyr 2015

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2016

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Data mamolaeth,Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cymhlethdodau a oedd yn codi yn ystod y cyfnod esgor ac wrth esgor, yn ôl dull esgor

Casgliad data a dull cyfrifo
Source: Patient Episode Database for Wales (PEDW);

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2009-10 i 2014-15

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Ansawdd ystadegol
Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Allweddeiriau
mamolaeth, Cymhlethdod, genedigaethau, esgoriadau