Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canran yr esgoriadau normal yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a blwyddyn
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn1 Ebrill i 31 Gorffennaf[Hidlo]
[Lleihau]BIL[Hidlo]
-
-
BIL 1
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Data for 2011-12 has been revised. Following the discovery of data quality issues with PEDW inductions data for Cwm Taf, the Health Board has provided a figure for Normal deliveries for 2011-12. The Wales figure has been affected also.Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15
[Lleihau]CymruDarparwyd data esgoriadau normal Cwm Taf ar gyfer 2011-12, 2012-13, 2013-14 a 2014-15 o System Technoleg Gwybodaeth Mamolaeth y Bwrdd Iechyd, ar ôl canfod problemau’n gysylltiedig ag ansawdd data yn set ddata Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru. Nid yw’r rhaniad Llawfeddygol/Arall ar gael. Mae hyn hefyd wedi effeithio ar gyfanswm Cymru.48.547.947.646.746.045.7
CymruDarparwyd data esgoriadau normal Cwm Taf ar gyfer 2011-12, 2012-13, 2013-14 a 2014-15 o System Technoleg Gwybodaeth Mamolaeth y Bwrdd Iechyd, ar ôl canfod problemau’n gysylltiedig ag ansawdd data yn set ddata Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru. Nid yw’r rhaniad Llawfeddygol/Arall ar gael. Mae hyn hefyd wedi effeithio ar gyfanswm Cymru.Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr47.646.344.842.542.741.9
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys100.0100.0100.099.4100.0100.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda44.645.048.046.248.045.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg51.650.950.850.849.249.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafDarparwyd data esgoriadau normal Cwm Taf ar gyfer 2011-12, 2012-13, 2013-14 a 2014-15 o System Technoleg Gwybodaeth Mamolaeth y Bwrdd Iechyd, ar ôl canfod problemau’n gysylltiedig ag ansawdd data yn set ddata Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru. Nid yw’r rhaniad Llawfeddygol/Arall ar gael. Mae hyn hefyd wedi effeithio ar gyfanswm Cymru.42.939.843.241.538.737.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan51.551.651.149.547.949.3
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro47.748.948.246.847.646.7

Metadata

Teitl

Canran yr esgoriadau normal ym mhob BILl

Diweddariad diwethaf

16 Rhagfyr 2015 16 Rhagfyr 2015

Diweddariad nesaf

Rhagfyr 2016

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Data mamolaeth,Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Diffinnir esgoriad normal fel esgoriad heb ddefnyddio offer, heb doriad Cesaraidd nac ysgogiad. Mae hyn yn wahanol i rai diffiniadau eraill o esgoriad a genedigaeth normal oherwydd diffyg data i’w ddiffinio’n fwy manwl gywir. Mae’n golygu esgoriadau a gofnodwyd fel rhai Heb Gymorth, lle na chofnodwyd unrhyw god ysgogi chwaith.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW);

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2009-10 i 2014-15

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Ansawdd ystadegol

Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Allweddeiriau

Genedigaethau normal, esgoriadau normal, mamolaeth, genedigaethau, esgoriadau