Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canran yr esgoriadau normal yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a blwyddyn
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]BIL[Hidlo]
-
-
BIL 1
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15
[Lleihau]Cymru48.547.947.646.746.045.7
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr47.646.344.842.542.741.9
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys100.0100.0100.099.4100.0100.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda44.645.048.046.248.045.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg51.650.950.850.849.249.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf42.939.843.241.538.737.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan51.551.651.149.547.949.3
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro47.748.948.246.847.646.7

Metadata

Teitl
Canran yr esgoriadau normal ym mhob BILl

Diweddariad diwethaf
16 Rhagfyr 2015 16 Rhagfyr 2015

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2016

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Data mamolaeth,Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Diffinnir esgoriad normal fel esgoriad heb ddefnyddio offer, heb doriad Cesaraidd nac ysgogiad. Mae hyn yn wahanol i rai diffiniadau eraill o esgoriad a genedigaeth normal oherwydd diffyg data i’w ddiffinio’n fwy manwl gywir. Mae’n golygu esgoriadau a gofnodwyd fel rhai Heb Gymorth, lle na chofnodwyd unrhyw god ysgogi chwaith.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW);

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2009-10 i 2014-15

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Ansawdd ystadegol
Darllenwch y cyhoeddiad ystadegol, dilynwch y ddolen we.

Allweddeiriau
Genedigaethau normal, esgoriadau normal, mamolaeth, genedigaethau, esgoriadau