Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Genedigaethau byw unigol i drigolion Cymru yn ôl pwysau geni a rhyw
None
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhyw[Hidlo]
Pwysau geni[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoliGwrywCliciwch yma i ddidoliBenywCliciwch yma i ddidoliHeb nodi
Cyfanswm28,38814,70413,6795
Dan 2,000g7263613641
2,000-2,499g1,3105817290
2,500-2,999g4,5482,0522,4960
3,000-3,999g18,5049,6228,8811
4,000g neu fwy3,1902,0261,1640
Heb nodiYn cynnwys data coll a phwysau geni < 500g neu 6,000g+11062453

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae manylion llawn pob eitem ddata sydd ar gael ar set ddata Dangosyddion Mamolaeth a’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol ar gael drwy Gyfeiriadur Data NWIS: http://www.datadictionary.wales.nhs.uk/#!WordDocuments/datasetstructure20.htm

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
Mae data ar gyfer Abertawe Bro Morgannwg a Chwm Taf ar gael ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn y tabl hwn drwy ddewis y blychau ticio yn y gwymplen Ardal.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2011-2022

Teitl

Genedigaethau byw yn ôl pwysau geni a rhyw

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Mehefin 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol (NCCHD), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae canran y cofnodion dilys ar gyfer pob eitem ddata a ddefnyddir yn y datganiad hwn o'r ddwy ffynhonnell, a rhagor o fanylion am y ffynonellau data a’r dadansoddiadau yn y datganiad ystadegol hwn, ar gael yn yr adroddiad ansawdd: https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

pwysau geni