Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Smygu ar adeg yr asesiad cychwynnol a'r enedigaeth, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth
None
Mesur[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Dangosydd[Hidlo]
Statws[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Statws ysmygu yn yr asesiad cychwynnol[Lleihau]Statws smygu ar adeg yr enedigaeth
Cliciwch yma i ddidoliYsmyguCliciwch yma i ddidoliDim ysmyguCliciwch yma i ddidoliNi nodwydCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y menywodCliciwch yma i ddidoliYsmyguCliciwch yma i ddidoliDim ysmyguCliciwch yma i ddidoliNi nodwydCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y menywod
[Lleihau]Cymru14.885.22.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12.387.718.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
CymruBetsi Cadwaladr17.982.11.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.984.11.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Powys13.486.63.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12.088.01.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Hywel DdaNi chyflwynodd Hywel Dda unrhyw ddata ar gyfer ysmygu ar adeg yr enedigaeth yn 2021.13.486.66.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bae SwanseaYn 2021, cyflwynodd bwrdd iechyd Bae Abertawe nifer uchel iawn o gofnodion am \'ddim yn ysmygu\' ar adeg yr enedigaeth, sy\'n debygol o fod yn gamgymeriad ac yn effeithio ar y ganran ar gyfer ysmygu ar adeg yr enedigaeth ar gyfer y bwrdd iechyd.14.185.92.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.799.316.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cwm Taf Morgannwg18.381.72.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15.884.232.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Aneurin Bevan15.684.41.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13.786.31.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Caerdydd a'r Fro9.390.71.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10.889.20.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Smygu ar adeg yr asesiad cychwynnol a'r enedigaeth, yn ôl bwrdd iechyd sy'n darparu'r gwasanaeth

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2022 Mehefin 2022

Diweddariad nesaf

Mai 2023 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Maternity Indicators data set

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ysmygu yn yr asesiad cychwynnol:
Roedd data dilys i’w cael ar gyfer mwy na 90% o’r cofnodion mewn perthynas â statws smygu yn yr asesiad cychwynnol, a hynny ar draws yr holl fyrddau iechyd ac ym mhob blwyddyn. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau’n perthyn i ystadegau’n ymwneud â smygu yn yr asesiad cychwynnol ac ar adeg yr enedigaeth, a hynny oherwydd y ffordd y cesglir y data. Os nad oes prawf CO ar gael, mae dibynadwyedd y data’n dibynnu ar y fam yn hunanadrodd gwybodaeth gywir. Mae monitro CO wedi bod ar stop i raddau helaeth ers dechrau'r pandemig COVID-19, felly data wedi’u hunanadrodd yn bennaf yw data 2020 a 2021. Ni ddylid cofnodi defnydd o e-sigaréts yn yr eitem ddata hon ac ni fyddai prawf CO yn canfod defnydd o’r fath; fodd bynnag, mewn gwirionedd efallai y bydd rhai mamau’n hunadrodd eu bod yn smygwyr os ydynt yn defnyddio e-sigaréts, ac efallai y cofnodir ar gam eu bod yn smygwyr. Yn yr un modd, efallai y bydd rhai mamau sy’n smygu yn hunadrodd nad ydynt yn smygwyr, ac efallai y cofnodir ar gam nad ydynt yn smygwyr.

Ysmygu adeg yr enedigaeth:
Yn 2021, roedd data dilys wedi'u cofnodi ar gyfer 82% o'r cofnodion data ar lefel Cymru. Roedd hyn yn bennaf oherwydd nad oedd bwrdd iechyd Hywel Dda yn cyflenwi unrhyw ddata ar smygu ar adeg yr enedigaeth ac oherwydd mai dim ond 68% o ddata cyflawn oedd ar gael ar gyfer Cwm Taf Morgannwg. Roedd y lefelau cyflawnrwydd yn isel hefyd yn 2020 ar gyfer Hywel Dda (30%), Cwm Taf Morgannwg (70%) a Phowys (76%). Fodd bynnag, ym mhob blwyddyn cyn 2020, roedd data dilys ar gyfer 90% o'r cofnodion am statws smygu ar adeg yr enedigaeth, ar draws bron pob bwrdd iechyd.

Mae manylion llawn pob eitem ddata sydd ar gael ar set ddata Dangosyddion Mamolaeth a’r Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol ar gael drwy Gyfeiriadur Data NWIS: http://www.datadictionary.wales.nhs.uk/#!WordDocuments/datasetstructure20.htm

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
Mae data ar gyfer Abertawe Bro Morgannwg a Chwm Taf ar gael ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn y tabl hwn drwy ddewis y blychau ticio yn y gwymplen Ardal.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2016-2021

Ansawdd ystadegol

Mae canran y cofnodion dilys ar gyfer pob eitem ddata a ddefnyddir yn y datganiad hwn o'r ddwy ffynhonnell, a rhagor o fanylion am y ffynonellau data a’r dadansoddiadau yn y datganiad ystadegol hwn, ar gael yn yr adroddiad ansawdd: https://llyw.cymru/ystadegau-mamolaeth-genedigaethau-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

mamolaeth; mamau'n smygu; smygu ar adeg yr enedigaeth