Neidio i'r cynnwys

Profion golwg a thalebau

Mae’r ystadegau yn cynnwys nifer y profion golwg gan y GIG a gynhaliwyd a nifer yr optegwyr yng Nghymru

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ystadegau offthalmig y GIG yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr archwiliadau yr hawliwyd amdanynt dan gynllun Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru yn ôl band ac bwrdd iechyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr archwiliadau yr hawliwyd amdanynt dan gynllun Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru yn ôl band ac oedran y claf Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr Archwiliadau Band 1 yr hawliwyd amdanynt o dan gynllun Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru, yn ôl y rheswm dros bresenoldeb a ddewiswyd ac oedran y claf Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr Archwiliadau band 1 yr hawliwyd amdanynt o dan gynllun Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru yn ôl symptomau dethol (unrhyw gyfeiriad atynt) ac oedran y claf Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Crynodeb o ystadegau allweddol ar gyfer Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru yn ôl bwrdd iechyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canlyniadau sgrinio retinopathi diabetig yn ôl nodweddion cleifion Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y derbyniadau (cleifion mewnol ac achosion dydd) ar gyfer gofal llygaid yr ysbyty yng Nghymru yn ôl diagnosis sylfaenol a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y derbyniadau i'r ysbyty ar gyfer triniaethau cataract yn ôl blwyddyn a bwrdd iechyd
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr apwyntiadau cleifion allanol (newydd a dilynol) ar gyfer offthalmoleg yn ôl blwyddyn a bwrdd iechyd
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Asesiadau Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru yn ôl blwyddyn a grŵp oedran y claf Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer yr asesiadau yn ôl cyflyrau dethol, blwyddyn a'r Bwrdd Iechyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Asesiadau Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru yn ôl blwyddyn a nodweddion dethol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Asesiadau Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru yn ôl blwyddyn ac ethnigrwydd y claf Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Atgyfeiriadau cleifion newydd i Wasanaeth Golwg Gwan Cymru (LVSW) ac oddi wrth LVSW yn ôl ffynhonnell atgyfeirio / cyrchfan a'r flwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Asesiadau Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru yn ôl craffter golwg a gofnodwyd a bwrdd iechyd. Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y bobl sydd newydd eu hardystio ag amhariad difrifol ar eu golwg ac amhariad ar eu golwg, yn ôl grŵp oedran a bwrdd iechyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y bobl sydd newydd gael eu hardystio â nam difrifol ar eu golwg ac amhariad ar eu golwg, yn ôl achos a bwrdd iechyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y bobl sydd newydd eu hardystio ag amhariad difrifol ar eu golwg ac amhariad ar eu golwg, yn ôl grŵp ethnig eang a blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Nifer y ymarferwyr offthalmig yn ôl bwrdd Iechyd Lleol (cyfrif pen)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ystadegau offthalmig y GIG yn ôl blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Profion golwg yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Talebau a ad-dalwyd yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol Ystadegau Gwladol