Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Asesiadau Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru yn ôl blwyddyn a grŵp oedran y claf
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli0 - 18 oedCliciwch yma i ddidoli19 - 59 oedCliciwch yma i ddidoli60 - 79 oedCliciwch yma i ddidoli80 oed neu hynCliciwch yma i ddidoliDdim yn hysbys
[Lleihau]Cymru675362,1205,373.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,096
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr1370284945.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,312
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys31352172.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol240
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda1761325951.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,354
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.9108360778.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,255
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.588355674.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,122
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan81285141,347.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,997
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro1268229506.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol815
Ddim yn hysbys0010.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1

Metadata

Teitl

Asesiadau Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru yn ôl blwyddyn a grwp oedran y claf

Diweddariad diwethaf

27 Gorffennaf 2023 27 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Dewch o hyd i’r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol ac adroddiad ansawdd cysylltiedig, fel y dangosir yn y ddolen a ddarparwyd.

Allweddeiriau

Offthalmig; Gofal llygaid; Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru; Llygad

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer asesiadau Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru yn ôl grwp oedran

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae LVSW yn paratoi asesiad blynyddol gan ymarferwyr achredig yng Nghymru. Mae cyfansymiau cyfanredol o asesiadau a gynhaliwyd sy’n deillio o gronfa ddata cleifion LVSW yn cael eu defnyddio’n rheolaidd i reoli’r gwasanaeth ac maent wedi’u cyflwyno i ddibenion yr ystadegau hyn. Mae gwybodaeth ddemograffig am gleifion ynghyd â chyflyrau hunangofnodedig wedi’u cofnodi. Er bod y gwasanaeth yn darparu asesiad blynyddol mae nifer o resymau pam nad yw cleifion yn cael eu gweld bob blwyddyn; er enghraifft, efallai eu bod yn dewis peidio â chael asesiad arall neu os nad oes newid amlwg yn lefel eu golwg yn ystod prawf golwg dilynol mae’n bosibl na fydd yr optometrydd yn eu galw’n ôl yn awtomatig
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2011-12 ymlaen.