Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Asesiadau Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru yn ôl blwyddyn a nodweddion dethol
None
Mesur[Hidlwyd]
CodArdal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Nodweddion[Hidlo]
-
Nodweddion 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Cyfanswm yr asesiadauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr asesiadau
Cliciwch yma i ddidoliBenywaiddCliciwch yma i ddidoliYn y cartrefCliciwch yma i ddidoliByw ar ei ben ei hun
[Lleihau]Cymru5,3583,0583,4378,096
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr8566194761,312
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys17017116240
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda8866135601,354
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.8515985401,255
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.7502195081,122
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan1,3138778641,997
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro532115372815
Ddim yn hysbys0011

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer a chanran asesiadau Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru yn ôl 3 nodwedd ddethol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae LVSW yn paratoi asesiad blynyddol gan ymarferwyr achredig yng Nghymru. Mae cyfansymiau cyfanredol o asesiadau a gynhaliwyd sy’n deillio o gronfa ddata cleifion LVSW yn cael eu defnyddio’n rheolaidd i reoli’r gwasanaeth ac maent wedi’u cyflwyno i ddibenion yr ystadegau hyn. Mae gwybodaeth ddemograffig am gleifion ynghyd â chyflyrau hunangofnodedig wedi’u cofnodi. Er bod y gwasanaeth yn darparu asesiad blynyddol mae nifer o resymau pam nad yw cleifion yn cael eu gweld bob blwyddyn; er enghraifft, efallai eu bod yn dewis peidio â chael asesiad arall neu os nad oes newid amlwg yn lefel eu golwg yn ystod prawf golwg dilynol mae’n bosibl na fydd yr optometrydd yn eu galw’n ôl yn awtomatig
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2011-12 ymlaen.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Canrannau wedi’u talgrynnu i 1 lle degol.

Teitl

Asesiadau Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru yn ôl blwyddyn a nodweddion dethol

Diweddariad diwethaf

27 Gorffennaf 2023 27 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Dewch o hyd i’r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol ac adroddiad ansawdd cysylltiedig, fel y dangosir yn y ddolen a ddarparwyd.

Allweddeiriau

Offthalmig; Gofal llygaid ; Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru; Llygad