Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y derbyniadau (cleifion mewnol ac achosion dydd) ar gyfer gofal llygaid yr ysbyty yng Nghymru yn ôl diagnosis sylfaenol a blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Prif ddiagnosis[Hidlo]
-
-
Prif ddiagnosis 1
Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Cyfanswm23,70824,40024,63825,13424,12925,48024,39325,99327,93727,54229,77329,02112,58020,99723,642
CyfanswmCataract20,96219,64017,46816,88516,83117,68017,09619,04821,03819,83521,92120,2006,07513,34316,510
Retinopathi diabetig391176193159166162174218180201306347114546987
Glawcoma740712764765885985814857878895904830534721612
Dirywiad macwlaidd sy'n gysylltiedig ag oedran1,6153,8726,2137,3256,2476,6536,3095,8705,8416,6116,6427,6445,8576,3875,533

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer y derbyniadau (cleifion mewnol ac achosion dydd) ar gyfer gofal llygaid yr ysbyty yng Nghymru yn ôl diagnosis sylfaenol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Diffinnir derbyniad fel y cyfnod cyntaf o ofal preswyl o dan ofal un ymgynghorydd gan un darparwr gofal iechyd. Mae derbyniadau’n cael eu cyfrif yn erbyn y flwyddyn pan maent yn cychwyn. Noder nad yw derbyniadau’n cynrychioli nifer y cleifion unigol, gan y gall unigolyn gael ei dderbyn fwy nag unwaith yn ystod y flwyddyn.
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2008-09 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Dewch o hyd i’r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol ac adroddiad ansawdd cysylltiedig, fel y dangosir yn y ddolen a ddarparwyd.

Teitl

Nifer y derbyniadau (cleifion mewnol ac achosion dydd) ar gyfer gofal llygaid yr ysbyty yng Nghymru yn ôl diagnosis sylfaenol a blwyddyn

Diweddariad diwethaf

27 Gorffennaf 2023 27 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Offthalmig; Gofal llygaid; Gwasanaeth Llygaid mewn Ysbyty; Llygad