Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer yr archwiliadau yr hawliwyd amdanynt dan gynllun Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru yn ôl band ac bwrdd iechyd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
CodArdal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
Ardal 1
[Lleihau]Band[Hidlo]
-
-
Band 1
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Addysgu PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
[Lleihau]Cyfanswm35,1137,38827,01420,740035,963041,66742,290210,175
CyfanswmBand 1Mae’r archwiliadau hyn yn galluogi cleifion â chyflyrau llygaid aciwt; rhai mewn categorïau <br />mewn perygl o ddatblygu clefydau llygaid neu rai a fyddai’n wynebu anawsterau difrifol os byddent <br />yn colli eu golwg i gael archwiliad llygaid am ddim.19,3104,61213,62612,510023,015025,99126,720125,784
Band 2Mae’r archwiliadau hyn yn galluogi cleifion I gael archwiliadau ychwanegol fel y gall yr <br />optometrydd neu OMPau gael mwy o wybodaeth am eu hatgyfeiriad, ymchwilio I ganfyddiadau <br />clinigol neu benderfynu ar ddull rheoli ar ôl prawf golwg (GOS neu breifat).9,3551,3229,2734,59608,08909,2889,44751,370
Band 3Mae’r archwiliad hwn yn galluogi cleifion i gael apwyntiad dilynol ar ôl apwyntiad <br />cychwynnol ar gyfer EHEW.6,4481,4544,1153,63404,85906,3886,12333,021
[Ehangu]Am bob 10,000 o’r boblogaeth51155370654608130708859677

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr archwiliadau yr hawliwyd amdanynt dan gynllun Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru yn ôl band ac bwrdd iechyd.
Archwiliadau yr hawliwyd amdanynt ac y gwnaed taliad ar eu cyfer gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Sylwer y gallai'r archwiliadau fod wedi digwydd cyn y cyfnod talu.
Band 1: Mae’r archwiliadau hyn yn galluogi cleifion â chyflyrau llygaid aciwt; rhai mewn categorïau mewn perygl o ddatblygu clefydau llygaid neu rai a fyddai’n wynebu anawsterau difrifol os byddent yn colli eu golwg i gael archwiliad llygaid am ddim.
Band 2: Mae’r archwiliadau hyn yn galluogi cleifion i gael archwiliadau ychwanegol fel y gall yr optometrydd neu OMPau gael mwy o wybodaeth am eu hatgyfeiriad, ymchwilio i ganfyddiadau clinigol neu benderfynu ar ddull rheoli ar ôl prawf golwg (GOS neu breifat).
Band 3: Mae’r archwiliad hwn yn galluogi cleifion i gael apwyntiad dilynol ar ôl apwyntiad cychwynnol ar gyfer EHEW.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ceir y data hwn gan Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru sy’n gyfrifol am weinyddu’r ceisiadau a geir gan ymarferwyr achredig sy’n cynnal archwiliadau. Mae data’n cael ei gyflwyno fel niferoedd yr archwiliadau y gwneir cais amdanynt yn unol â’r sail dros yr hawliadau, canlyniadau a Bwrdd Iechyd yr optometrydd sy’n darparu’r gwasanaeth. Mae hyn yn cyfrif nifer yr archwiliadau lle gwnaethpwyd cais ac a dalwyd yn y flwyddyn ariannol yn hytrach na nifer yr archwiliadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn ariannol. Mae hawliadau fel arfer yn cyfeirio at archwiliadau sy’n cael eu cynnal yn y mis cyn y cais a'r taliad ond os nad yw’r practis yn cyflwyno’u hawliadau’n rheolaidd gall yr oedi fod yn hwy, hyd at uchafswm o 6 mis.
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2015-16 ymlaen.

Teitl

Nifer yr archwiliadau yr hawliwyd amdanynt dan gynllun Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru yn ôl band ac bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf

27 Gorffennaf 2023 27 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Ffynhonnell 2

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Offthalmig; Gofal llygaid ; Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru; Llygad; Optegydd

Ansawdd ystadegol

Dewch o hyd i’r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol ac adroddiad ansawdd cysylltiedig, fel y dangosir yn y ddolen a ddarparwyd.