Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer yr apwyntiadau cleifion allanol (newydd a dilynol) ar gyfer offthalmoleg yn ôl blwyddyn a bwrdd iechyd
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Math o apwyntiad[Hidlo]
-
-
Math o apwyntiad 1
Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Cyfanswm310,813306,156319,914340,204330,866329,692322,612322,139336,472322,744319,933314,221185,234270,477304,206
CyfanswmApwyntiadau dilynol221,118220,885234,324254,434247,697249,110246,266243,483249,194237,031232,428228,044142,500199,729216,050
Apwyntiadau newydd89,69585,27185,59085,77083,16980,58276,34678,65687,27885,71387,50586,17742,73470,74888,156

Metadata

Teitl

Nifer yr apwyntiadau cleifion allanol (newydd a dilynol) ar gyfer offthalmoleg yn ôl blwyddyn a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf

27 Gorffennaf 2023 27 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Set Ddata Atgyfeiriad Cleifion Allanol, Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr apwyntiadau cleifion allanol newydd a dilynol ar gyfer offthalmoleg.

Casgliad data a dull cyfrifo

Sylwer nad yw'r data hyn yn cyd-fynd â data ehangach StatsCymru ar gyfer gweithgarwch cleifion allanol,, gan fod y data a gyflwynir yma fesul darparwr Cymreig, ac sy'n cynnwys gweithgaredd a ddarperir gan sefydliadau Cymreig a data a gyflwynwyd gan sefydliadau o Loegr gyda chofnodion ar gyfer cleifion sydd wedi’u cofrestru â Meddyg Teulu o Gymru. Fodd bynnag, mae data StatsCymru wedi’i gyflwyno fel gweithgaredd Cymreig (h.y. gweithgaredd cleifion allanol sy’n digwydd ar safle ysbytai yng Nghymru, sy’n cynnwys gweithgaredd sefydliadau Seisnig mewn ysbytai yng Nghymru ac nad yw’n cynnwys gweithgaredd sy’n digwydd yn Lloegr ar gyfer preswylwyr neu sefydliadau Cymreig).
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2008-09 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Dewch o hyd i’r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol ac adroddiad ansawdd cysylltiedig, fel y dangosir yn y ddolen a ddarparwyd.

Allweddeiriau

Offthalmig; Gofal llygaid; Gwasanaeth Llygaid mewn Ysbyty; Llygad