Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Crynodeb o ystadegau allweddol ar gyfer Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru yn ôl bwrdd iechyd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
CodArdal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
Ardal 1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]CymruMae cyfansymiau Cymru yn cynnwys nifer bach o gleifion lle nad yw\'r bwrdd iechyd wedi’i gofnodi.Cliciwch yma i ddidoliCymruMae cyfansymiau Cymru yn cynnwys nifer bach o gleifion lle nad yw\'r bwrdd iechyd wedi’i gofnodi.
Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Addysgu PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Cleifion Gweithredol Cymwys38,1717,44923,11821,841.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27,664.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36,44124,068179,804
Cleifion Gweithredol Cymwys ac o’r rhain: Cofrestriadau newydd2,7006951,7351,468.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,759.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,5411,63612,586
Canlyniadau a AdroddwydEfallai fod rhai cleifion wedi cael eu sgrinio fwy nag unwaith yn ystod y flwyddyn; yn ogystal â chanlyniadau hysbys, sylwer nad oedd modd graddio nifer o ganlyniadau.10,1351,5596,8825,362.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,414.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,7028,35647,410
Atgyfeiriadau brys at Wasanaeth Llygaid YsbytyNi ddefnyddiwyd y categori \'atgyfeirio’n fuan\' ar ôl 26 Tachwedd 2014. Oddi ar hynny, mae\'r cleifion hynny a fyddai wedi cael eu hatggyfeirio yn y categori \'yn fuan\' wedi\'u cynnwys yn y categorïau arferol neu frys, yn dibynnu ar yr angen clinigol.111238072.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol83.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9276537
Atgyfeiriadau brys at Offthalmoleg ar gyfer namau eraillWrth asesu delwedd ar gyfer retinopathi diabetig, os yw’r graddiwr yn sylwi ar bryder nad yw’n gysylltiedig â diabetes, gall hyn hefyd arwain at atgyfeiriad arferol neu frys.3332011.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2123122
Dim retinopathi5,4368493,6002,761.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,275.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,5784,39924,898
Unrhyw retinopathi3,7375992,5922,219.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,607.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,3073,18518,246
Retinopathi/Macwlopathi sy’n rhoi’r golwg yn y fantol858167615617.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol680.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8067894,532
Retinopathi/Macwlopathi difrifolnifer y bobl sydd â retinopathi/macwlopathi difrifol sy’n rhoi eu golwg yn y fantol: sylwer, mae’r cleifion hyn yn ymddangos yn y categorïau golwg yn y fantol a difrifol.111238072.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol83.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9276537

Metadata

Teitl

Crynodeb o ystadegau allweddol ar gyfer Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru yn ôl bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf

27 Gorffennaf 2023 27 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn rhoi crynodeb o'r ystadegau allweddol gan Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae niferoedd cyfanredol y cleifion yn deillio o gofnodion cleifion ac fe’u defnyddir fel gwybodaeth i reoli’r DESW ac maent wedi’u defnyddio ar gyfer y datganiad ystadegol hwn. Nid oes dim data sy’n gysylltiedig â chleifion unigol wedi’i drosglwyddo yn y broses hon.
Pan fydd claf yn cael diagnosis o ddiabetes gan feddyg teulu bydd atgyfeiriad yn cael ei anfon at DESW a bydd y claf yn cael ei gofrestru a’i wahodd i gael ei sgrinio. Bydd y sgrinio’n digwydd mewn uned symudol neu ystafelloedd gofal iechyd. Mae gwybodaeth am y claf, gan gynnwys delweddau retinaidd, yn cael eu storio ar gronfa ddata DESW.
Mae DESW yn dilysu’r gronfa ddata’n fisol yn erbyn Gwasanaeth Demograffig Cymru i sicrhau ei fod wedi’i alinio â phreswylwyr byw Cymru. Mae’r niferoedd hefyd yn cael eu dilysu’n rheolaidd yn erbyn cofrestrau diabetes meddygon teulu.
Noder: mae darnau bach o ddata ar goll o fewn rhai meysydd o ystadegau DESW. Mae canrannau’n cael eu cyfrifo mewn cofnodion â gwerthoedd datganedig. Nid oedd modd graddio canlyniadau faint o gleifion sy’n cael eu sgrinio bob blwyddyn (rhwng 2,000 a 3,000 fel arfer).
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Dewch o hyd i’r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol ac adroddiad ansawdd cysylltiedig, fel y dangosir yn y ddolen a ddarparwyd.

Allweddeiriau

Offthalmig; Gofal llygaid; Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru; Llygad