Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ystadegau offthalmig y GIG yn ôl blwyddyn
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Mesur[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Mesur 1
-
-
[Lleihau]Mesur 2
-
-
Mesur 3
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Ehangu]Y GIG yn talu am bob prawf golwgTelir am hyn gan y GIG758,572750,244769,380776,827790,140795,188813,922348,740757,273789,252
[Ehangu] Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd, yn ôl cymhwysedd y clafCyn 2016-17 roedd carcharorion a oedd allan o’r carchar am gyfnod yn cael eu cynnwys fel categori cymhwysedd. Mae’r ffigurau hyn wedi’u hepgor lle bo’n modd; fodd bynnag mae’n bosibl na fydd swm y categorïau unigol yn adio i’r cyfanswm ar gyfer rhai blynyddoedd.302,614296,587291,776289,515290,889281,582285,333132,366246,043269,940
[Ehangu] Cyfanswm y talebau a ad-dalwyd yn ôl y math o dalebCyn 2016-17 roedd carcharorion a oedd allan o’r carchar am gyfnod yn cael eu cynnwys fel categori cymhwysedd. Mae’r ffigurau hyn wedi’u hepgor lle bo’n modd; fodd bynnag mae’n bosibl na fydd swm y categorïau unigol yn adio i’r cyfanswm ar gyfer rhai blynyddoedd.302,614296,587291,776289,515290,889281,582285,333132,366246,043269,940
[Ehangu]Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid29,69731,18831,41034,03836,20135,46236,56412,24631,98935,231

Metadata

Teitl

Ystadegau offthalmig y GIG

Diweddariad diwethaf

27 Gorffennaf 2023 27 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Nifer y profion golwg a thalebau

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar wasanaethau gofal llygaid, a bydd yr effaith yn cael ei hadlewyrchu yn y data ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21.
Ar ôl dechrau pandemig COVID-19 ddiwedd Mawrth 2020, cafodd llai o wasanaethau optometreg arferol eu darparu. Daeth hawliadau talu i ben rhwng mis Ebrill a mis Awst 2020; yn lle hynny cafodd taliadau cyfartalog eu cyfrifo a’u talu i gontractwyr offthalmig.

Mae data gweithgaredd ar brofion golwg y telir amdanynt gan y GIG, talebau optegol a gwaith trwsio’n cael ei gasglu trwy gyfres o ffurflenni’r Gwasanaeth Offthalmig Cyffredinol (GOS) a ddefnyddir ym mhroses daliadau’r gwasanaeth offthalmig:

• GOS1 – Profion golwg y GIG, gan gynnwys gwybodaeth am statws cymhwysedd y claf.
• GOS2 – Y presgripsiwn neu’r datganiad optegol a roddir i’r claf. Ni ddefnyddir y ffurflen hon ar gyfer adrodd.
• GOS3 – Talebau optegol y GIG – gan gynnwys gwybodaeth am statws cymhwysedd y claf.
• GOS4 – Talebau trwsio / adnewyddu optegol y GIG – gan gynnwys gwybodaeth am statws cymhwysedd y claf a’r math o daleb.
• GOS5 – Profion golwg preifat gyda chymorth rhannol at y gost lawn.
• GOS6 – Profion golwg yn y cartref.

Ceir y data hwn gan Wasanaethau Gofal Sylfaenol, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Mae ystadegau offthalmig yn cyfeirio at wasanaethau a ddarperir gan ymarferwyr offthalmig sydd â chontractau â Byrddau Iechyd.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Y cyfnod mae'r data hwn yn ei gwmpasu yw o flwyddyn ariannol 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Yn y datganiad ym mis Mehefin 2019, nid oedd y data a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar gyfer profion golwg gan ymarferwyr offthalmig yn 2017-18 a 2018-19 yn defnyddio’r fethodoleg grosio a ddefnyddir i gyfateb cyfanswm nifer y profion golwg ar gyfer y blynyddoedd hynny. Diwygiwyd y data ym mis Medi 2021 ar StatsCymru fel rhan o'r datganiad ar 30 Medi 2021, fel ei fod bellach yn gyson â'r fethodoleg mewn blynyddoedd eraill.

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Offthalmig; Gofal Llygaid; Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol; Profion Golwg; Llygaid;