Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
Ardal 1
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Mesur 1
-
-
[Lleihau]Mesur 2
-
-
Mesur 3
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Addysgu Iechyd Lleol PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro
[Lleihau]Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid38,4735,33321,46611,79116,76622,81214,66848,40242,020221,731
Cyfanswm hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid[Ehangu]Hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid: plant 15 oed neu ieuengach38,2055,21221,20311,67416,53122,67014,46947,66141,689219,314
[Ehangu]Hawliadau ar gyfer trwsio neu gyfnewid: myfyrwyr 16-18 oed2681212631172351421997413312,417
[Lleihau]Cyfanswm eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: un lens9392145922684703242829467274,762
Cyfanswm eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: un lens[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: un lens A7391834572053602422037185503,657
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: un lens B185271295710675732021581,012
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: un lens C92300205526
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: un lens Ch0000112116
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: un lens D522422318947
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: un lens Dd10110212311
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: un lens E0000000011
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: un lens F0001100002
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: prism un lens14117191210121322120
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: tintiau un lens0101200228
[Lleihau]Cyfanswm eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens12,6901,3455,7822,3738,3885,7718,85919,40516,98081,593
Cyfanswm eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens A9,9161,0414,4611,8236,4214,2566,49414,77112,60061,783
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens B2,6002561,2054831,7951,4302,2134,2533,87118,106
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens C707271435304194165483
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens Ch1831052014212230143
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens D65315825752462190264794
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens Dd14721204116246628237
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens E30001032413
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens F400301171834
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: prism y ddwy lens11171691324125668226
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: tintiau y ddwy lens24512112012114236173
[Lleihau]Cyfanswm eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: fframiau36,5425,00020,33211,16915,77421,92513,87145,61940,113210,345
Cyfanswm eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: fframiau[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: fframiau blaen1,4565001,6978181,0743902491,2371,3988,819
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: fframiau ochr5,5601,5734,5072,1632,4231,4598374,8753,88627,283
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: y ddwy lens A29,5262,92714,1288,18812,27720,07612,78539,50734,829174,243
[Lleihau]Cyfanswm eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: fframiau tâl atodol fframiau bychan7740365766715108406812
Cyfanswm eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: fframiau tâl atodol fframiau bychan[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: fframiau blaen tâl atodol fframiau bychain151010021222
[Ehangu]Eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: fframiau ochr tâl atodol fframiau bychain30032007520
[Ehangu]Cyfanswm eitemau i gael eu trwsio neu eu cyfnewid: tâl atodol fframiau bychan733535546371599389770

Metadata

Teitl

Ystadegau offthalmig y GIG

Diweddariad diwethaf

27 Gorffennaf 2023 27 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Offthalmig; Gofal Llygaid; Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol; Profion Golwg; Llygaid;

Disgrifiad cyffredinol

Nifer y profion golwg a thalebau

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar wasanaethau gofal llygaid, a bydd yr effaith yn cael ei hadlewyrchu yn y data ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21.
Ar ôl dechrau pandemig COVID-19 ddiwedd Mawrth 2020, cafodd llai o wasanaethau optometreg arferol eu darparu. Daeth hawliadau talu i ben rhwng mis Ebrill a mis Awst 2020; yn lle hynny cafodd taliadau cyfartalog eu cyfrifo a’u talu i gontractwyr offthalmig.

Mae data gweithgaredd ar brofion golwg y telir amdanynt gan y GIG, talebau optegol a gwaith trwsio’n cael ei gasglu trwy gyfres o ffurflenni’r Gwasanaeth Offthalmig Cyffredinol (GOS) a ddefnyddir ym mhroses daliadau’r gwasanaeth offthalmig:

• GOS1 – Profion golwg y GIG, gan gynnwys gwybodaeth am statws cymhwysedd y claf.
• GOS2 – Y presgripsiwn neu’r datganiad optegol a roddir i’r claf. Ni ddefnyddir y ffurflen hon ar gyfer adrodd.
• GOS3 – Talebau optegol y GIG – gan gynnwys gwybodaeth am statws cymhwysedd y claf.
• GOS4 – Talebau trwsio / adnewyddu optegol y GIG – gan gynnwys gwybodaeth am statws cymhwysedd y claf a’r math o daleb.
• GOS5 – Profion golwg preifat gyda chymorth rhannol at y gost lawn.
• GOS6 – Profion golwg yn y cartref.

Ceir y data hwn gan Wasanaethau Gofal Sylfaenol, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Mae ystadegau offthalmig yn cyfeirio at wasanaethau a ddarperir gan ymarferwyr offthalmig sydd â chontractau â Byrddau Iechyd.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Y cyfnod mae'r data hwn yn ei gwmpasu yw o flwyddyn ariannol 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Yn y datganiad ym mis Mehefin 2019, nid oedd y data a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar gyfer profion golwg gan ymarferwyr offthalmig yn 2017-18 a 2018-19 yn defnyddio’r fethodoleg grosio a ddefnyddir i gyfateb cyfanswm nifer y profion golwg ar gyfer y blynyddoedd hynny. Diwygiwyd y data ym mis Medi 2021 ar StatsCymru fel rhan o'r datganiad ar 30 Medi 2021, fel ei fod bellach yn gyson â'r fethodoleg mewn blynyddoedd eraill.

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.