Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Profion golwg yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
Ardal 1
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Mesur 1
-
-
[Lleihau]Mesur 2
-
-
Mesur 3
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi CadwaladrCliciwch yma i ddidoliBwrdd Addysgu Iechyd Lleol PowysCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Hywel DdaCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.Cliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Aneurin BevanCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro
[Lleihau]Y GIG yn talu am bob prawf golwgTelir am hyn gan y GIG1,022,897179,353678,593319,937407,778443,227258,477991,414769,6665,071,342
Y GIG yn talu am bob prawf golwgTelir am hyn gan y GIG[Lleihau]Cyfanswm profion golwg cartref41,6275,41021,5459,69013,92711,5067,79030,65721,904164,056
Cyfanswm profion golwg cartref[Ehangu]Prawf golwg cartref ar gyfradd uwch30,0703,42916,6557,8179,0289,2415,45421,38816,285119,367
[Ehangu]Prawf golwg cartref ar gyfradd is11,5571,9814,8901,8734,8992,2652,3369,2695,61944,689
[Lleihau]Cyfanswm profion golwg gan Ymarferwyr Meddygol Offthalmig neu OptometryddionTelir am hyn gan y GIG1,022,897179,353678,593319,937407,778443,227258,477991,414769,6665,071,342
Cyfanswm profion golwg gan Ymarferwyr Meddygol Offthalmig neu OptometryddionTelir am hyn gan y GIG[Ehangu]Gan Ymarferwyr Meddygol Offthalmig	O 2014-15, yr unig Fwrdd Iechyd lleol sydd ag ymarferwyr meddygol offthalmig yn hawlio oddi wrtho yw Betsi Cadwaladr0000000000
[Ehangu]Gan Optometryddion1,022,897179,353678,593319,937407,778443,227258,477991,414769,6665,071,342
[Lleihau]Cyfanswm Profion golwg: cleifion cymwysTelir am hyn gan y GIG. Cyn 2016-17 roedd carcharorion a oedd allan o’r carchar am gyfnod yn cael eu cynnwys fel categori cymhwysedd. Mae’r ffigurau hyn wedi’u hepgor lle bo’n modd; fodd bynnag mae’n bosibl na fydd swm y categorïau unigol yn adio i’r cyfanswm ar gyfer rhai blynyddoedd.1,022,897179,353678,593319,937407,778443,227258,477991,414769,6665,071,342
Cyfanswm Profion golwg: cleifion cymwysTelir am hyn gan y GIG. Cyn 2016-17 roedd carcharorion a oedd allan o’r carchar am gyfnod yn cael eu cynnwys fel categori cymhwysedd. Mae’r ffigurau hyn wedi’u hepgor lle bo’n modd; fodd bynnag mae’n bosibl na fydd swm y categorïau unigol yn adio i’r cyfanswm ar gyfer rhai blynyddoedd.[Ehangu]Profion golwg: pobl 60 oed a hynDaeth pobl 60 oed a hyn yn gymwys i gael profion golwg y talwyd amdanynt gan GIG ym mis Ebrill 1999572,898102,014355,346160,748199,937207,036119,813496,711354,8602,569,365
[Ehangu]Profion golwg: plant 15 oed neu ieuengach188,75039,345140,16970,99795,319112,76970,508241,827207,3051,166,988
[Ehangu]Profion golwg: myfyrwyr 16-18 oed32,9005,40622,10310,25014,50316,5029,75033,60429,099174,119
[Ehangu]Profion golwg: oedolion sy'n derbyn Cymhorthdal IncwmCymhorthdal incwm ar gyfer blynyddoedd 1999-00 hyd at 2002-03. Cymhorthdal Incwm a gwarant Credyd Pensiwn ar gyfer 2003-04 hyd at 2007-08.<br />Cymhorthdal Incwm, gwarant Credyd Pensiwn a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm (a gyflwynwyd ym mis Hydref 2008) o 2008-09 ymlaen.56,4486,95737,00518,09930,50628,35519,85260,55746,300304,082
[Ehangu]Profion golwg: oedolion sy'n derbyn Credydau TrethCredyd Teulu/Credyd Treth i Deuluoedd sy\'n Gweithio/Lwfans Gweithio i\'r Anabl/Credyd Treth i Bobl Anabl ar gyfer 1999-00. Credyd Treth i Deuluoedd sy\'n Gweithio/ Credyd Treth i Bobl Anabl ar gyfer 2000-01 hyd at 2002-03. Oedolion sy\'n derbyn Credydau Treth o 2003-04 ymlaen.42,3996,70828,95410,75020,20413,70212,60142,20434,301211,824
[Ehangu]Profion golwg: oedolion sy'n derbyn Lwfans Ceisio Gwaith8,25055012,5514,8493,8508,7012,90017,7498,09967,504
[Ehangu]Profion golwg: oedolion sydd â thystysgrif incwm isel2,2003001,3505501,7505006002,9002,95013,101
[Ehangu]Profion golwg: wedi cofrestru'n ddall/ rhannol ddall6501005002503003001506505503,450
[Ehangu]Profion golwg: pobl sy'n dioddef ô ddiabetes/ glawcomaNid oedd gwahaniaethu rhwng pobl a oedd yn dioddef o ddiabetes a glawcoma tan 201336,7506,25732,50613,94916,55419,5538,80033,70227,700195,771
[Ehangu]Profion golwg: pobl sydd angen lensiau cymhleth2,9003502,1001,4001,1501,4504502,6503,00015,450
[Ehangu]Profion golwg: perthnasau agos 40 oed a hyn a pherthnasau pobl sy'n dioddef o glawcoma62,6509,76140,50617,74822,15522,10412,80143,00441,900272,630
[Ehangu]Profion golwg: Am Gredyd CynhwysolMae Credyd Cynhwysol yn daliad sengl newydd ar gyfer pobl sy’n chwilio am waith neu ar incwm isel. Rhoddwyd y Credyd Cynhwysol ar waith yn ystod 2013.16,1011,6015,50010,3491,55012,25225015,85213,59977,057
[Ehangu]Profion golwg preifat a ariennir yn rhannol gan y GIG2573111208184229191
[Ehangu]Ymweliad cartref preifat a ariennir yn rhannol gan y GIG0000000101

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Nifer y profion golwg a thalebau

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar wasanaethau gofal llygaid, a bydd yr effaith yn cael ei hadlewyrchu yn y data ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21.
Ar ôl dechrau pandemig COVID-19 ddiwedd Mawrth 2020, cafodd llai o wasanaethau optometreg arferol eu darparu. Daeth hawliadau talu i ben rhwng mis Ebrill a mis Awst 2020; yn lle hynny cafodd taliadau cyfartalog eu cyfrifo a’u talu i gontractwyr offthalmig.

Mae data gweithgaredd ar brofion golwg y telir amdanynt gan y GIG, talebau optegol a gwaith trwsio’n cael ei gasglu trwy gyfres o ffurflenni’r Gwasanaeth Offthalmig Cyffredinol (GOS) a ddefnyddir ym mhroses daliadau’r gwasanaeth offthalmig:

• GOS1 – Profion golwg y GIG, gan gynnwys gwybodaeth am statws cymhwysedd y claf.
• GOS2 – Y presgripsiwn neu’r datganiad optegol a roddir i’r claf. Ni ddefnyddir y ffurflen hon ar gyfer adrodd.
• GOS3 – Talebau optegol y GIG – gan gynnwys gwybodaeth am statws cymhwysedd y claf.
• GOS4 – Talebau trwsio / adnewyddu optegol y GIG – gan gynnwys gwybodaeth am statws cymhwysedd y claf a’r math o daleb.
• GOS5 – Profion golwg preifat gyda chymorth rhannol at y gost lawn.
• GOS6 – Profion golwg yn y cartref.

Ceir y data hwn gan Wasanaethau Gofal Sylfaenol, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Mae ystadegau offthalmig yn cyfeirio at wasanaethau a ddarperir gan ymarferwyr offthalmig sydd â chontractau â Byrddau Iechyd.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Y cyfnod mae'r data hwn yn ei gwmpasu yw o flwyddyn ariannol 1996-97 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Yn y datganiad ym mis Mehefin 2019, nid oedd y data a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar gyfer profion golwg gan ymarferwyr offthalmig yn 2017-18 a 2018-19 yn defnyddio’r fethodoleg grosio a ddefnyddir i gyfateb cyfanswm nifer y profion golwg ar gyfer y blynyddoedd hynny. Diwygiwyd y data ym mis Medi 2021 ar StatsCymru fel rhan o'r datganiad ar 30 Medi 2021, fel ei fod bellach yn gyson â'r fethodoleg mewn blynyddoedd eraill.

Teitl

Ystadegau offthalmig y GIG

Diweddariad diwethaf

27 Gorffennaf 2023 27 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Offthalmig; Gofal Llygaid; Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol; Profion Golwg; Llygaid;