Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y derbyniadau i'r ysbyty ar gyfer triniaethau cataract yn ôl blwyddyn a bwrdd iechyd
None
CodArdal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Cymru17,73118,59116,45416,15516,08216,96316,34418,21920,10619,31821,09619,1825,91212,98216,276
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr2,8544,3834,4084,9344,5774,7264,2954,3074,7085,0235,7815,0971,6822,7482,933
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys387390374329427513598637606565576564313614686
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda2,8412,8572,0301,2501,4231,9291,7702,4492,9352,3882,1301,9353387781,204
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,3729852,4293,948
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.4,5524,4003,7233,5253,7643,9333,8863,8204,5914,5954,744.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,0077591,7962,027
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm TafO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.2,1071,7881,7531,6001,6581,5741,0731,5751,4691,7021,689.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan2,7532,4782,2742,3742,2552,4192,4492,8902,9322,3863,5353,9679903,0272,040
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro2,2372,2951,8922,1431,9781,8692,2732,5412,8652,6592,6412,2408451,5903,438

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer yr Archwiliadau Band 1 yr hawliwyd amdanynt o dan gynllun Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru, yn ôl y rheswm dros bresenoldeb a ddewiswyd ac oedran y claf.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cyfrifiad o’r derbyniadau lle ceir unrhyw sôn am driniaeth cataract ar naill ai'r llygad chwith neu'r llygad dde, gan gynnwys derbyniadau llygad 'cyntaf' ac 'ail' yn unig, a ddiffinnir fel a ganlyn. Cyntaf: yn cynnwys y rhai sydd wedi cael un driniaeth yn unig neu'r driniaeth gyntaf i’r rhai sydd wedi cael un driniaeth yn unig, neu’r driniaeth gyntaf ar gyfer y rhai sydd wedi cael triniaeth i’r ddau lygad; Ail: y rhai sydd wedi cael triniaeth ar eu hail lygad.
O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2008-09 ymlaen.

Teitl

Nifer y derbyniadau i'r ysbyty ar gyfer triniaethau cataract yn ôl blwyddyn a bwrdd iechyd

Diweddariad diwethaf

27 Gorffennaf 2023 27 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW), Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Dewch o hyd i’r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol ac adroddiad ansawdd cysylltiedig, fel y dangosir yn y ddolen a ddarparwyd.

Allweddeiriau

Offthalmig; Gofal llygaid; Gwasanaeth Llygaid mewn Ysbyty; Llygad