Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Staff y GIG yn ôl grŵp staff a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Grwp staff[Hidlo]
-
-
Grwp staff 1
Cliciwch yma i ddidoli2021-MEHAr 30 Mehefin; Diwygiwyd data ar gyfer yr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ym mis Awst 2023Cliciwch yma i ddidoli2021-MEDAr 30 Medi; Diwygiwyd data ar gyfer yr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ym mis Awst 2023Cliciwch yma i ddidoli2021-RHAAr 31 Rhagfyr; Diwygiwyd data ar gyfer yr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ym mis Awst 2023Cliciwch yma i ddidoli2022-MAWAr 31 Mawrth; Diwygiwyd data ar gyfer yr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ym mis Awst 2023Cliciwch yma i ddidoli2022-MEHAr 30 Mehefin; Diwygiwyd data ar gyfer yr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ym mis Awst 2023Cliciwch yma i ddidoli2022-MEDAr 30 Medi; Diwygiwyd data ar gyfer yr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ym mis Awst 2023Cliciwch yma i ddidoli2022-RHAAr 31 Rhagfyr; Diwygiwyd data ar gyfer yr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ym mis Awst 2023Cliciwch yma i ddidoli2023-MAWAr 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli2023-MEHAr 30 MehefinCliciwch yma i ddidoli2023-MEDAr 30 MediCliciwch yma i ddidoli2023-RHAAr 31 Rhagfyr
[Lleihau]Pob staff1) Ar 30 Mehefin 2020, roedd y rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol - roedd y rhain yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19. 2) Mae nifer o faterion yn ymwneud ag ansawdd data wedi eu hadnabod yn nata y datganiad hwn. Mae hyn yn bennaf yn effeithio rhai o’r dadansoddiadau manylach o staff. Ceir manylion llawn yn y datganiad ystadegol. 3) Gwnaed nifer fach o ddiwygiadau o chwarter Mawrth 2020 ymlaen (staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd), o chwarter Rhagfyr 2020 ymlaen (staff ambiwlans) ac o chwarter Mawrth 2021 ymlaen (staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol) ym mis Awst 2023.88,370.388,720.889,849.991,054.290,891.891,608.092,754.994,216.794,324.795,446.096,558.5
Pob staff1) Ar 30 Mehefin 2020, roedd y rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol - roedd y rhain yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19. 2) Mae nifer o faterion yn ymwneud ag ansawdd data wedi eu hadnabod yn nata y datganiad hwn. Mae hyn yn bennaf yn effeithio rhai o’r dadansoddiadau manylach o staff. Ceir manylion llawn yn y datganiad ystadegol. 3) Gwnaed nifer fach o ddiwygiadau o chwarter Mawrth 2020 ymlaen (staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd), o chwarter Rhagfyr 2020 ymlaen (staff ambiwlans) ac o chwarter Mawrth 2021 ymlaen (staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol) ym mis Awst 2023.Staff meddygol a deintyddol7,278.17,505.17,576.97,590.27,578.27,836.07,901.37,913.57,879.38,103.28,232.5
Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd1) Yn ystod 2018 ail-godiodd Byrddau Iechyd Betsi Cadwaladr a Chwm Taf lawer o’u cyn cynorthwywyr gofal iechyd (cod galwedigaeth H1) fel cynorthwywyr nyrsio (N9) fel eu bod yn gyson a’r rhan fwyaf o’r Byrddau Iechyd eraill. Er mwyn dangos sefyllfa mor gyson â phosibl dros amser, mae’r cynorthwywyr gofal iechyd yn y gorffennol bellach wedi’u cynnwys o fewn y grwp nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd. 2) Gwnaed nifer fach o ddiwygiadau o chwarter Mawrth 2020 ymlaen ym mis Awst 2023. 3) Gwnaed nifer fach o ddiwygiadau o chwarter Medi 2023 ym mis Ebrill 2024.35,946.835,705.535,834.836,093.636,035.236,129.936,592.537,222.837,417.937,962.338,494.5
Staff gweinyddiaeth ac ystadau21,454.821,583.022,023.322,626.522,633.222,730.723,005.923,493.023,545.523,715.423,883.4
Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegolGwnaed nifer fach o ddiwygiadau o chwarter Mawrth 2021 ymlaen ym mis Awst 2023.14,873.915,064.015,415.815,690.515,683.415,985.016,220.116,502.116,398.116,627.416,949.1
Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal IechydYn ystod 2018 ail-godiodd Byrddau Iechyd Betsi Cadwaladr a Chwm Taf lawer o’u cyn cynorthwywyr gofal iechyd (cod galwedigaeth H1) fel cynorthwywyr nyrsio (N9) fel eu bod yn gyson a’r rhan fwyaf o’r Byrddau Iechyd eraill. Er mwyn dangos sefyllfa mor gyson â phosibl dros amser, mae’r cynorthwywyr gofal iechyd yn y gorffennol bellach wedi’u cynnwys o fewn y grwp nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd.5,921.25,906.05,957.65,981.45,943.65,878.45,885.35,939.05,942.95,900.55,880.1
Staff ambiwlans1) Newidiadau i\'r adran ambiwlans yn llawlyfr codau galwedigaethol y GIG yn Ebrill 2019. 2) Diwygiwyd data ar gyfer yr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ym mis Awst 20232,790.92,848.12,929.52,958.52,909.32,922.23,030.03,029.93,023.63,017.92,999.3
Staff anfeddygol arall104.6109.1112.0113.5108.9125.9119.8116.4117.4119.4119.5

Metadata

Teitl

Staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y GIG, yn ôl grwp staff

Diweddariad diwethaf

17 Ebrill 2024 17 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

17 Gorffennaf 2024


Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod staff electronig y GIG

Ffynhonnell 2

Gwasanaethau’r Gweithlu, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Staff; GIG

Disgrifiad cyffredinol

Cyfrif aseiniad a chyfwerth ag amser llawn o staff y GIG a gyflogir yn uniongyrchol yn ôl gradd a maes gwaith. Mae Ymarferwyr Meddygol a Deintyddol Cyffredinol yn cael eu hepgor gan eu bod yn gontractwyr annibynnol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Wedi'i echdynnu o system Cofnod Staff Electronig y GIG. Mae grwpiau staff a meysydd gwaith yn cael eu pennu o godau galwedigaethol y GIG - i gael mwy o fanylion, dilynwch y ddolen i'r llawlyfr.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddol tan ddiwedd Medi 2018; chwarterol o ddiwedd Rhagfyr 2018 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler adroddiad ansawdd – dolen yn dolenni'r we

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae swyddi cyfwerth ag amser llawn wedi'u talgrynnu i 1 lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid oes unrhyw ddiwygiadau ar y gweill.

Ansawdd ystadegol

Gweler adroddiad ansawdd – dolen yn dolenni'r we