Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Staff y GIG

Niferoedd y staff sy'n cael eu cyflogi gan y GIG (gan eithrio apwyntiadau locwm neu asiantaeth), ac absenoldeb oherwydd salwch.

Mae nifer o faterion yn ymwneud ag ansawdd data wedi eu hadnabod yn y data. Mae hyn yn bennaf yn effeithio rhai o’r dadansoddiadau manylach o staff. Ceir manylion llawn yn y datganiad ystadegol.