Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Staff anfeddygol eraill, yn ôl math o swydd a maes gwaith
None
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlwyd]
-
Sefydliad 1[Hidlo]
[Lleihau]Maes gwaith[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Maes gwaith 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Maes gwaith 2[Hidlo]
-
Maes gwaith 3[Hidlo]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Math o swydd[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Math o swydd 1
-
-
[Lleihau]Math o swydd 2
-
-
Math o swydd 3
Cliciwch yma i ddidoli2018-RHAAr 31 RhagfyrCliciwch yma i ddidoli2019-MAWAr 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli2019-MEHAr 30 MehefinCliciwch yma i ddidoli2019-MEDAr 30 MediCliciwch yma i ddidoli2019-RHAAr 31 RhagfyrCliciwch yma i ddidoli2020-MAWAr 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli2020-MEH1) Mae’r rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol – maent yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19. 2) Ar 30 Mehefin.Cliciwch yma i ddidoli2020-MED1) Mae’r rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol – maent yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19. 2) Ar 30 Mehefin.Cliciwch yma i ddidoli2020-RHAAr 31 RhagfyrCliciwch yma i ddidoli2021-MAWAr 31 MawrthCliciwch yma i ddidoli2021-MEHAr 30 Mehefin
[Lleihau]Holl staff anfeddygol eraillAr 30 Mehefin 2020, roedd y rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol - roedd y rhain yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19.40,077.140,399.140,539.041,051.241,450.141,963.642,545.343,172.243,808.844,937.645,074.6
Holl staff anfeddygol eraillAr 30 Mehefin 2020, roedd y rhan fwyaf o\'r grwpiau staff yn cynnwys staff ar gontractau tymor byr neu benodol - roedd y rhain yn cynnwys myfyrwyr proffesiynol iechyd a staff a oedd wedi ymddeol yn ddiweddar i helpu yn ystod pandemig COVID-19.[Ehangu]Holl gwyddonol, therapiwtig a thechnegol13,364.713,446.913,493.613,777.113,871.213,987.814,127.714,511.514,728.914,946.514,873.1
[Ehangu]Staff ambiwlansNewidiadau i\'r adran ambiwlans yn llawlyfr codau galwedigaethol y GIG yn Ebrill 2019 - gweler y datganiad am fanylion2,121.62,131.92,396.72,430.92,440.42,487.52,548.92,669.72,705.02,708.72,720.9
[Ehangu]Staff gweinyddol ac ystadau18,218.818,442.418,454.718,686.619,121.919,430.519,550.519,722.420,124.421,379.821,454.8
[Ehangu]Cynorthwywyr a Gweithwyr Cymorth Gofal IechydYn ystod 2018 ail-godiodd Byrddau Iechyd Betsi Cadwaladr a Chwm Taf lawer o’u cyn cynorthwywyr gofal iechyd (cod galwedigaeth H1) fel cynorthwywyr nyrsio (N9) fel eu bod yn gyson a’r rhan fwyaf o’r Byrddau Iechyd eraill. Er mwyn dangos sefyllfa mor gyson â phosibl dros amser, mae’r cynorthwywyr gofal iechyd yn y gorffennol bellach wedi’u cynnwys o fewn y grwp nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd.6,272.66,280.46,092.96,070.65,928.55,965.96,226.76,174.46,152.55,806.25,921.2
[Ehangu]Staff taliadau cyffredinol a staff nad ydynt yn cael eu hariannu99.497.4101.286.088.091.891.694.298.096.4104.6

Metadata

Teitl

Staff anfeddygol eraill, yn ôl gradd a maes gwaith

Diweddariad diwethaf

17 Tachwedd 2021 17 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

16 Chwefror 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod staff electronig y GIG

Ffynhonnell 2

Gwasanaethau’r Gweithlu, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cyfrif aseiniad a chyfwerth ag amser llawn o staff y GIG a gyflogir yn uniongyrchol yn ôl gradd a maes gwaith. Mae Ymarferwyr Meddygol a Deintyddol Cyffredinol yn cael eu hepgor gan eu bod yn gontractwyr annibynnol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Wedi'i echdynnu o system Cofnod Staff Electronig y GIG. Mae grwpiau staff a meysydd gwaith yn cael eu pennu o godau galwedigaethol y GIG - i gael mwy o fanylion, dilynwch y ddolen i'r llawlyfr.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddol tan ddiwedd Medi 2018; chwarterol o ddiwedd Rhagfyr 2018 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae swyddi cyfwerth ag amser llawn wedi'u talgrynnu i 1 lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid oes unrhyw ddiwygiadau ar y gweill.

Ansawdd ystadegol

Dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad.

Allweddeiriau

Staff; GIG