Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Canran a oedd yn absennol yn ôl sefydliad a dyddiad
None
Cod ardal[Hidlo]
[Lleihau]Grwp staff[Hidlwyd]
-
Grwp staff 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dyddiad 1
-
Dyddiad 2
[Lleihau]Sefydliad[Hidlo]
-
-
Sefydliad 1
[Lleihau]2018[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIon - Maw 2019[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliEbr - Meh 2019[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGor - Med 2019[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd - Rhag 2019
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHyd - Rhag 2018
[Lleihau]Cymru5.65.65.15.45.9
CymruBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr5.45.34.95.25.8
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys4.54.74.24.45.5
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda5.05.25.04.85.5
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg6.16.0...
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe..5.85.96.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf6.16.3...
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg..5.75.96.7
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan5.85.75.25.65.9
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro5.45.54.95.35.8
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru3.93.83.64.03.7
Ymddiriedolaeth GIG Felindre4.14.34.03.94.6
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru7.57.56.67.37.5
Addysg a Gwella Iechyd Cymru1.72.92.61.83.1

Metadata

Teitl
Cyfradd absenoldebau salwch y GIG, yn ôl sefydliad ac yn ôl grwp staff

Diweddariad diwethaf
13 Mai 2020 13 Mai 2020

Diweddariad nesaf
12 Awst 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod staff electronig y GIG

Ffynhonnell 2
Gwasanaethau’r Gweithlu, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyfraddau absenoldeb salwch staff GIG Cymru a gyflogir yn uniongyrchol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae data'n cael ei echdynnu o Gofnod Staff Electronig y GIG. Cyfrifir cyfraddau absenoldeb salwch fesul mis, chwarter a blwyddyn trwy rannu cyfanswm y diwrnodau absenoldeb salwch gyda chyfanswm y diwrnodau sydd ar gael ar gyfer pob sefydliad ac ar gyfer pob grwp staff.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O Ionawr 2008 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael gwybodaeth am ddefnyddwyr, defnyddiau a chyd-destun, dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mhob cyhoeddiad chwarterol, mae data ar gyfer y chwarter blaenorol yn cael ei ddiwygio er mwyn cynnwys newidiadau hwyr i gofnodion salwch

Ansawdd ystadegol
I gael gwybodaeth am ansawdd ystadegol, dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad.

Allweddeiriau
Staff; Absenoldeb salwch