Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru AGC Gwasanaethau a Mannau yn ôl Math o Sefydliad a Blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn Ariannol[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Sefydliad 1
-
-
[Lleihau]Sefydliad 2
-
-
Sefydliad 3
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2013[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2014[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2015[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2016[Lleihau]Maw-2017[Lleihau]Maw-2018
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y LleoliadauCliciwch yma i ddidoliNifer y LleoeddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y LleoliadauCliciwch yma i ddidoliNifer y Lleoedd
[Lleihau]Cyfanswm - Pob Categori 6,133112,2345,968111,557
Cyfanswm - Pob Categori[Lleihau]Cyfanswm - Gwasanaethau i Oedolion 1,56825,7531,57925,993
Cyfanswm - Gwasanaethau i Oedolion[Ehangu]Lleoli Oedolion 8.8.
[Ehangu]Cartrefi Gofal Oedolion Hyn 64222,21764322,466
[Ehangu]Cartrefi Gofal Oedolion Iau 4393,5364393,527
[Ehangu]Asiantaethau Gofal Cartref 432.437.
[Ehangu]Asiantaethau Nyrsys 47.52.
[Lleihau]Cyfanswm - Gofal Dydd i Blant 4,32184,0134,13783,065
Cyfanswm - Gofal Dydd i Blant[Ehangu]Gwarchodwyr Plant 2,34016,5312,20116,184
[Ehangu]Gofal Dydd Llawn 70829,73274931,197
[Ehangu]Gofal Dydd Sesiynol 74816,80169515,584
[Ehangu]Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 44516,66041515,909
[Ehangu]Cyfleusterau Crèche 2870527657
[Ehangu]Darpariaeth Chwarae Mynediad Agored 523,584503,534
[Ehangu]Gofal Dydd i Blant - Anhysbys ....
[Lleihau]Cyfanswm - Cartrefi Plant 2442,4682522,499
Cyfanswm - Cartrefi Plant[Ehangu]Cartrefi Plant 149670159729
[Ehangu]Gwasanaethau Maethu 47.46.
[Ehangu]Mabwysiadu 22.23.
[Ehangu]Ysgolion Arbennig Preswyl 112259197
[Ehangu]Canolfan Breswyl i Deuluoedd ....
[Ehangu]Ysgolion Preswyl 111,573111,573
[Ehangu]Colegau Addysg Bellach 4.4.

Metadata

Teitl
Cyfanswm o wasanaethau yn ol sefydliad , ac yn ol gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon, cofrestriadau a diddymiadau - blynyddol

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2018 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
I gael ei gadarnhau 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System busnes cofrestru a rheoleiddio, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Cyswllt ebost
CIWInformation@gov.wales

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Crynodeb o'r ystadegau ar y nifer o sefydliadau ac unigolion a reoleiddir gan AGC yn ol awdurdod lleol, gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon - blynyddol

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: system busnes cofrestru a reoleiddio AGC

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddol: Ebrill - Mawrth

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Rydym yn credu y defnyddwyr allweddol o wybodaeth ar gwasanaethau a reoleiddir yng Nghymru (heblaw am ddefnydd craidd AGC) yw:
• Gweinidogion Llywodraeth Cymru
• Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
• Aelodau'r Cynulliad a Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
• Y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol
• Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
• Awdurdodau unedol Llywodraeth leol (aelodau a etholedigwyd a swyddogion)
• Myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion
• Meysydd Llywodraeth Cymru eraill
• Adrannau llywodraeth eraill
• Dinasyddion unigol a chwmnïau preifat.
Ar wahân i ddefnydd craidd AGC o'r wybodaeth, mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys:
• Cyngor i Weinidogion
• Cymariaethau Awdurdod unedol a meincnodi
• Cefnogi dadl yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a thu hwnt
• Darparu gwybodaeth i gomisiynwyr gwasanaethau gofal

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim talgrynnu wedi'i gymhwyso.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Efallai y bydd rhai o'r data yn y datganiad hwn wedi eu diwygio ers ei gyhoeddi diwethaf yn adroddiad blynyddol y Prif Arolygydd.
Fodd bynnag, mae data yn cael ei gymryd o system weinyddol ac yn rhoi darlun o weithgaredd a gofnodwyd ar ddyddiad penodol, felly ni fydd y data yn cael ei adolygu bob chwarter.

Ansawdd ystadegol
Digwyddir cofrestru, dad-gofrestru a newidiadau i chofrestru drwy gydol y flwyddyn, er fod yn gyffredinol mae nifer y gwasanaethau cofrestredig ar unrhyw adeg yn weddol gyson.

Dolenni'r we
https://arolygiaethgofal.cymru/ystadegau-blynyddol;
Cyswllt: CIWInformation@gov.wales

Allweddeiriau
Gwasanaethau; Lleoedd; Ddiffyg Cydymffurfio; Pryderon; Cofrestriadau; Diddymiadau