Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Gwasanaethau a Lleoedd AGC i’w Dileu yn ôl Math o Leoliad a Blwyddyn
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn Ariannol[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Sefydliad[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Sefydliad 1
-
-
[Lleihau]Sefydliad 2
-
-
Sefydliad 3
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaw-2017[Lleihau]Maw-2018
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm Nifer o Wasanaethau a Diddymiadau ym mlwyddyn i 1 EbrillCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Nifer o Wasanaethau a Diddymiadau ym mlwyddyn i 1 Ebrill
[Lleihau]Cyfanswm - Pob Categori 5077,005
Cyfanswm - Pob Categori[Lleihau]Cyfanswm - Gwasanaethau i Oedolion 63693
Cyfanswm - Gwasanaethau i Oedolion[Ehangu]Lleoli OedolionNid yw niferoedd yn cael eu cofrestru mewn gofal cartref, asiantaethau nyrsys, cynlluniau lleoli oedolion nac yn y lleoliadau a’r gwasanaethau hynny nad yw AGGCC yn eu cofrestru. .Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cartrefi Gofal Oedolion Hyn 18570
[Ehangu]Cartrefi Gofal Oedolion Iau 21123
[Ehangu]Asiantaethau Gofal CartrefNid yw niferoedd yn cael eu cofrestru mewn gofal cartref, asiantaethau nyrsys, cynlluniau lleoli oedolion nac yn y lleoliadau a’r gwasanaethau hynny nad yw AGGCC yn eu cofrestru. 23.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Asiantaethau NyrsysNid yw niferoedd yn cael eu cofrestru mewn gofal cartref, asiantaethau nyrsys, cynlluniau lleoli oedolion nac yn y lleoliadau a’r gwasanaethau hynny nad yw AGGCC yn eu cofrestru. 1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Cyfanswm - Gofal Dydd i Blant 4396,286
Cyfanswm - Gofal Dydd i Blant[Ehangu]Gwarchodwyr Plant 2701,601
[Ehangu]Gofal Dydd Llawn 431,524
[Ehangu]Gofal Dydd Sesiynol 781,675
[Ehangu]Gofal y Tu Allan i'r Ysgol 431,322
[Ehangu]Cyfleusterau Crèche 3114
[Ehangu]Darpariaeth Chwarae Mynediad Agored 250
[Ehangu]Gofal Dydd i Blant - Anhysbys .Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Cyfanswm - Cartrefi Plant 526
Cyfanswm - Cartrefi Plant[Ehangu]Cartrefi Plant 426
[Ehangu]Gwasanaethau Maethu 1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]MabwysiaduNi chynhyrchir y wybodaeth hon yn awtomatig o’r system fusnes .Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ysgolion Arbennig Preswyl .Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Canolfan Breswyl i Deuluoedd .Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ysgolion Preswyl .Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Colegau Addysg Bellach .Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Cyfanswm o wasanaethau yn ol sefydliad , ac yn ol gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon, cofrestriadau a diddymiadau - blynyddol

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2018 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf

I gael ei gadarnhau 2019

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System busnes cofrestru a rheoleiddio, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Cyswllt ebost

CIWInformation@gov.wales

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Crynodeb o'r ystadegau ar y nifer o sefydliadau ac unigolion a reoleiddir gan AGC yn ol awdurdod lleol, gwasanaethau, lleoedd, ddiffyg cydymffurfio a pryderon - blynyddol

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: system busnes cofrestru a reoleiddio AGC

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddol: Ebrill - Mawrth

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Rydym yn credu y defnyddwyr allweddol o wybodaeth ar gwasanaethau a reoleiddir yng Nghymru (heblaw am ddefnydd craidd AGC) yw:
• Gweinidogion Llywodraeth Cymru
• Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
• Aelodau'r Cynulliad a Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
• Y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol
• Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
• Awdurdodau unedol Llywodraeth leol (aelodau a etholedigwyd a swyddogion)
• Myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion
• Meysydd Llywodraeth Cymru eraill
• Adrannau llywodraeth eraill
• Dinasyddion unigol a chwmnïau preifat.
Ar wahân i ddefnydd craidd AGC o'r wybodaeth, mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys:
• Cyngor i Weinidogion
• Cymariaethau Awdurdod unedol a meincnodi
• Cefnogi dadl yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a thu hwnt
• Darparu gwybodaeth i gomisiynwyr gwasanaethau gofal

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim talgrynnu wedi'i gymhwyso.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Efallai y bydd rhai o'r data yn y datganiad hwn wedi eu diwygio ers ei gyhoeddi diwethaf yn adroddiad blynyddol y Prif Arolygydd.
Fodd bynnag, mae data yn cael ei gymryd o system weinyddol ac yn rhoi darlun o weithgaredd a gofnodwyd ar ddyddiad penodol, felly ni fydd y data yn cael ei adolygu bob chwarter.

Ansawdd ystadegol

Digwyddir cofrestru, dad-gofrestru a newidiadau i chofrestru drwy gydol y flwyddyn, er fod yn gyffredinol mae nifer y gwasanaethau cofrestredig ar unrhyw adeg yn weddol gyson.

Dolenni'r we

https://arolygiaethgofal.cymru/ystadegau-blynyddol;
Cyswllt: CIWInformation@gov.wales

Allweddeiriau

Gwasanaethau; Lleoedd; Ddiffyg Cydymffurfio; Pryderon; Cofrestriadau; Diddymiadau