Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion yr amheuir ei fod mewn perygl o gam-drin neu esgeulustod eu hadrodd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion eu bod yn fwy nag unwaith ar gyfer yr un categori o gamdriniaeth neu esgeulustod yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion eu bod ar gyfer gwahanol gategorïau o gam-drin neu esgeulustod yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion yr amheuir ei fod mewn perygl o gam-drin neu esgeulustod eu hadrodd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion eu bod yn fwy nag unwaith ar gyfer yr un categori o gamdriniaeth neu esgeulustod yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion eu bod ar gyfer gwahanol gategorïau o gam-drin neu esgeulustod yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion yr amheuir ei fod mewn perygl o gam-drin neu esgeulustod eu hadrodd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion eu bod yn fwy nag unwaith ar gyfer yr un categori o gamdriniaeth neu esgeulustod yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion eu bod ar gyfer gwahanol gategorïau o gam-drin neu esgeulustod yn ystod y flwyddyn
[Lleihau]Cymru11,7611,8142,46213,741(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe2,182(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe2,96014,9382,2273,271
CymruYnys Môn166141417424522043251
Gwynedd3492893326156839440119
Conwy28626794682711355256189
Sir Ddinbych3985347422533745067109
Sir y Flint3503745403(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe69(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe755014447
Wrecsam78696279384118279319
Powys353184850933525935585
Ceredigion56688178662101210597112213
Sir Benfro44728914545518068452221
Sir Gaerfyrddin60890445855046922119220
Abertawe9551571531,002(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe143(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe269984128295
Castell-nedd Port Talbot27031259327486761510688
Pen-y-bont ar Ogwr316286130323632441753
Bro Morgannwg20911931421224251024
Caerdydd8371512841,1131693181,001134304
Rhondda Cynon Taf2,0005004562,6787036972,635599535
Merthyr Tudful44297945391187854010749
Caerffili759135946841587374611699
Blaenau Gwent402521133944811437447120
Torfaen37259964256811647387147
Sir Fynwy300502643173754709882
Casnewydd5906517673599224707108202

Metadata

Teitl

Oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cesglir yr wybodaeth i fonitro nifer yr oedolion yr amheuir y gallent fod mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau

Camdriniaeth, Amddiffyn