Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion yr amheuir ei fod mewn perygl o gam-drin neu esgeulustod eu hadrodd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion eu bod yn fwy nag unwaith ar gyfer yr un categori o gamdriniaeth neu esgeulustod yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion eu bod ar gyfer gwahanol gategorïau o gam-drin neu esgeulustod yn ystod y flwyddyn
[Lleihau]Cymru13,7412,4273,150
CymruYnys Môn1742452
Gwynedd3261568
Conwy46827113
Sir Ddinbych4225337
Sir y Flint40365131
Wrecsam7938411
Powys5093352
Ceredigion662101210
Sir Benfro45455180
Sir Gaerfyrddin5855046
Abertawe1,002392403
Castell-nedd Port Talbot3274867
Pen-y-bont ar Ogwr3032363
Bro Morgannwg3142122
Caerdydd1,113169318
Rhondda Cynon Taf2,678703697
Merthyr Tudful53911878
Caerffili68415873
Blaenau Gwent39448114
Torfaen42568116
Sir Fynwy4317375
Casnewydd73599224

Metadata

Teitl
Oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf
25 Hydref 2018 25 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cesglir yr wybodaeth i fonitro nifer yr oedolion yr amheuir y gallent fod mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
Camdriniaeth, Amddiffyn