Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion yr amheuir ei fod mewn perygl o gam-drin neu esgeulustod eu hadrodd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion eu bod yn fwy nag unwaith ar gyfer yr un categori o gamdriniaeth neu esgeulustod yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion eu bod ar gyfer gwahanol gategorïau o gam-drin neu esgeulustod yn ystod y flwyddyn
[Lleihau]Cymru11,7611,7522,400
CymruYnys Môn1661414
Gwynedd3492893
Conwy2862679
Sir Ddinbych3985347
Sir y Flint3503745
Wrecsam786962
Powys3531848
Ceredigion56688178
Sir Benfro4472891
Sir Gaerfyrddin6089044
Abertawe955157153
Castell-nedd Port Talbot27031259
Pen-y-bont ar Ogwr3162861
Bro Morgannwg209119
Caerdydd837151284
Rhondda Cynon Taf2,000500456
Merthyr Tudful4429794
Caerffili7597694
Blaenau Gwent40252113
Torfaen3725634
Sir Fynwy3005026
Casnewydd59065176

Metadata

Teitl
Oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf
30 Tachwedd 2017 30 Tachwedd 2017

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cesglir yr wybodaeth i fonitro nifer yr oedolion yr amheuir y gallent fod mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
Camdriniaeth, Amddiffyn