Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Gwasanaethau cymdeithasol

Gwasanaethau a ddarperir gan yr awdurdodau lleol i'r rhai sydd mewn angen neu sy'n agored i niwed, gan hybu annibyniaeth a chynhwysiant cymdeithasol