Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr oedolion a wrthododd gymryd rhan mewn camau gweithredu a nodwyd gan ymchwiliad yn ôl awdurdod lleol
None
Côd Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cymru(r) 477404308
CymruYnys Môn843
Gwynedd5910
Conwy..83
Sir Ddinbych....1
Sir y Flint115
Wrecsam18814
Powys15526
Ceredigion1754
Sir Benfro5310
Sir Gaerfyrddin71912
Abertawe392110
Castell-nedd Port Talbot8433
Pen-y-bont ar Ogwr022
Bro Morgannwg(r) ..(r) ....
Caerdydd800
Rhondda Cynon Taf7519
Merthyr Tudful000
Caerffili555872
Blaenau Gwent6129
Torfaen264636
Sir Fynwy01937
Casnewydd2521752

Metadata

Teitl
Nifer yr oedolion a wrthododd gymryd rhan mewn camau gweithredu a nodwyd gan ymchwiliad yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cesglir yr wybodaeth hon er mwyn cael gwybod nifer yr oedolion a wrthododd gymryd rhan yn y camau gweithredu a bennwyd.

Casgliad data a dull cyfrifo
Er y gwnaed ymdrechion helaeth i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, data yn parhau i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi'u cwblhau'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
Ymholiadau, Oedolion