Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr oedolion a wrthododd gymryd rhan mewn camau gweithredu a nodwyd gan ymchwiliad yn ôl awdurdod lleol
None
Côd Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
BlwyddynNi allai Conwy a Sir Ddinbych ddarparu data ar gyfer 2016-17, oherwydd materion technegol gyda\'u systemau TGCh. <br /><br />Ni all Sir Ddinbych ddarparu data ar gyfer 2017-18 oherwydd yr un rheswm.<br /><br />Nid oedd Bro Morgannwg yn gallu darparu data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19, oherwydd materion ansawdd data.[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod LleolNi allai Conwy a Sir Ddinbych ddarparu data ar gyfer 2016-17, oherwydd materion technegol gyda\'u systemau TGCh. <br /><br />Ni all Sir Ddinbych ddarparu data ar gyfer 2017-18 oherwydd yr un rheswm.<br /><br />Nid oedd Bro Morgannwg yn gallu darparu data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19, oherwydd materion ansawdd data.[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cymru(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe477404308
CymruYnys Môn843
Gwynedd5910
Conwy..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael83
Sir Ddinbych..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1
Sir y Flint115
Wrecsam18814
Powys15526
Ceredigion1754
Sir Benfro5310
Sir Gaerfyrddin71912
Abertawe392110
Castell-nedd Port Talbot8433
Pen-y-bont ar Ogwr022
Bro Morgannwg(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Caerdydd800
Rhondda Cynon Taf7519
Merthyr Tudful000
Caerffili555872
Blaenau Gwent6129
Torfaen264636
Sir Fynwy01937
Casnewydd2521752

Metadata

Teitl

Nifer yr oedolion a wrthododd gymryd rhan mewn camau gweithredu a nodwyd gan ymchwiliad yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cesglir yr wybodaeth hon er mwyn cael gwybod nifer yr oedolion a wrthododd gymryd rhan yn y camau gweithredu a bennwyd.

Casgliad data a dull cyfrifo

Er y gwnaed ymdrechion helaeth i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, data yn parhau i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi'u cwblhau'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau

Ymholiadau, Oedolion