Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a ddaeth i'r casgliad bod angen cymryd camau yn ôl awdurdod lleol
None
Côd Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
BlwydyynNid oedd Bro Morgannwg yn gallu darparu data ar gyfer 2016-17, <br />2017-18 a 2018-19, oherwydd materion ansawdd data.<br />[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod LleolNid oedd Bro Morgannwg yn gallu darparu data ar gyfer 2016-17, <br />2017-18 a 2018-19, oherwydd materion ansawdd data.<br />[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cymru(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe5,255(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe5,1456,388
CymruYnys Môn148113119
Gwynedd189169217
Conwy764181
Sir Ddinbych184144183
Sir y Flint124284304
Wrecsam255221218
Powys265388290
Ceredigion15299173
Sir Benfro21099124
Sir Gaerfyrddin5905981,198
Abertawe428417372
Castell-nedd Port Talbot334117337
Pen-y-bont ar Ogwr885755
Bro Morgannwg(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Caerdydd267352226
Rhondda Cynon Taf345217202
Merthyr Tudful483791
Caerffili260245458
Blaenau Gwent10912995
Torfaen280246343
Sir Fynwy198394523
Casnewydd705778779

Metadata

Teitl

Nifer yr ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a ddaeth i'r casgliad bod angen cymryd camau yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cesglir yr wybodaeth er mwyn monitro nifer yr ymchwiliadau yn ystod y flwyddyn a ddaeth i'r casgliad fod oedolyn mewn perygl a bod angen cymryd camau.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau

Ymholiadau, Oedolion