Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a ddaeth i'r casgliad bod angen cymryd camau yn ôl awdurdod lleol a'r unigolion yr honnwyd eu bod wedi bod yn gyfrifol am y cam-drin
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Y person yr honnir ei fod yn gyfrifol am gamdriniaeth neu esgeulustod[Hidlo]
-
Y person yr honnir ei fod yn gyfrifol am gamdriniaeth neu esgeulustod 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGweithiwr cyflogedigCliciwch yma i ddidoliPerthynas / ffrindCliciwch yma i ddidoliGwirfoddolwyr / di-dâl cyflogeionCliciwch yma i ddidoliDefnyddiwr gwasanaeth arallCliciwch yma i ddidoliErall
[Lleihau]Cymru2,4971,718528381,6166,723
CymruYnys Môn202905416119
Gwynedd704205055217
Conwy3832051186
Sir Ddinbych1372203215206
Sir y Flint1438403542304
Wrecsam1044803333218
Powys1085628834290
Ceredigion766202120179
Sir Benfro53280934124
Sir Gaerfyrddin8722642557881,198
Abertawe277991838423
Castell-nedd Port Talbot1816523950337
Pen-y-bont ar Ogwr3816061171
Bro Morgannwg............
Caerdydd1303601050226
Rhondda Cynon Taf1025402224202
Merthyr Tudful701702291
Caerffili18218126825458
Blaenau Gwent5120051995
Torfaen14312123146343
Sir Fynwy141930156136526
Casnewydd34638711091671,010

Metadata

Teitl
Nifer yr ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a ddaeth i'r casgliad bod angen cymryd camau yn ôl awdurdod lleol a'r unigolion yr honnwyd eu bod wedi bod yn gyfrifol am y cam-drin

Diweddariad diwethaf
23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data mewn perthynas â'r person yr honnir iddo fod yn gyfrifol am gam-drin neu esgeuluso.

Gall ymholiadau gael nifer o gyflawnwyr honedig.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
Ymholiadau, Oedolion, Camdriniaeth honedig, Troseddwr