Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a ddaeth i'r casgliad bod angen cymryd camau yn ôl awdurdod lleol a'r unigolion yr honnwyd eu bod wedi bod yn gyfrifol am y cam-drin
None
Côd Ardal[Hidlo]
BlwyddynNid oedd Bro Morgannwg yn gallu darparu data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19, oherwydd materion ansawdd data.[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Y person yr honnir ei fod yn gyfrifol am gamdriniaeth neu esgeulustod[Hidlo]
-
Y person yr honnir ei fod yn gyfrifol am gamdriniaeth neu esgeulustod 1
[Lleihau]Awdurdod LleolNid oedd Bro Morgannwg yn gallu darparu data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19, oherwydd materion ansawdd data.[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCafodd Powys nifer o ymholiadau yn ystod 2016-17 a 2018-19 lle nad oedd y sawl yr honnwyd ei fod yn gyfrifol am gamdriniaeth neu esgeulustod yn hysbys. Mae\'r ymholiadau hyn wedi \'u cynnwys yn y golofn \'cyfanswm\'. Bydd anghysondeb ymddangosiadol rhwng y symiau o eitemau cyfansoddol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCafodd Powys nifer o ymholiadau yn ystod 2016-17 a 2018-19 lle nad oedd y sawl yr honnwyd ei fod yn gyfrifol am gamdriniaeth neu esgeulustod yn hysbys. Mae\'r ymholiadau hyn wedi \'u cynnwys yn y golofn \'cyfanswm\'. Bydd anghysondeb ymddangosiadol rhwng y symiau o eitemau cyfansoddol.
Cliciwch yma i ddidoliGweithiwr cyflogedigCliciwch yma i ddidoliPerthynas / ffrindCliciwch yma i ddidoliGwirfoddolwyr / di-dâl cyflogeionCliciwch yma i ddidoliDefnyddiwr gwasanaeth arallCliciwch yma i ddidoliErall
[Lleihau]Cymru2,4971,718528381,6166,723
CymruYnys Môn202905416119
Gwynedd704205055217
Conwy3832051186
Sir Ddinbych1372203215206
Sir y Flint1438403542304
Wrecsam1044803333218
Powys1085628834290
Ceredigion766202120179
Sir Benfro53280934124
Sir Gaerfyrddin8722642557881,198
Abertawe277991838423
Castell-nedd Port Talbot1816523950337
Pen-y-bont ar Ogwr3816061171
Bro Morgannwg..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available..|The data item is not available
Caerdydd1303601050226
Rhondda Cynon Taf1025402224202
Merthyr Tudful701702291
Caerffili18218126825458
Blaenau Gwent5120051995
Torfaen14312123146343
Sir Fynwy141930156136526
Casnewydd34638711091671,010

Metadata

Teitl

Nifer yr ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a ddaeth i'r casgliad bod angen cymryd camau yn ôl awdurdod lleol a'r unigolion yr honnwyd eu bod wedi bod yn gyfrifol am y cam-drin

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data mewn perthynas â'r person yr honnir iddo fod yn gyfrifol am gam-drin neu esgeuluso.

Gall ymholiadau gael nifer o gyflawnwyr honedig.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau

Ymholiadau, Oedolion, Camdriniaeth honedig, Troseddwr