Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr adroddiadau a gafwyd ynghylch oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
Cliciwch yma i ddidoliNifer o adroddiadau gan oedolyn yr amheuir ei fod mewn perygl a dderbyniwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn a aeth ymlaen i ymholiadCliciwch yma i ddidoliNifer o adroddiadau gan oedolyn yr amheuir ei fod mewn perygl a dderbyniwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn a aeth ymlaen i ymholiadCliciwch yma i ddidoliNifer o adroddiadau gan oedolyn yr amheuir ei fod mewn perygl a dderbyniwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn a aeth ymlaen i ymholiad
[Lleihau]Cymru(r) 15,7548,434(r) 19,1749,01920,47210,789
CymruYnys Môn190169211158269165
Gwynedd(r) 407297(r) 368236468452
Conwy349193561101686113
Sir Ddinbych527462528475595582
Sir y Flint440395526492642567
Wrecsam786509793353827616
Powys393265646424789448
Ceredigion748559837498812544
Sir Benfro521356625270906332
Sir Gaerfyrddin7606356796451,1981,198
Abertawe1,2715221,3215401,185372
Castell-nedd Port Talbot348334412240828702
Pen-y-bont ar Ogwr375371344339275261
Bro Morgannwg23880364364425425
Caerdydd1,0633541,3305541,235452
Rhondda Cynon Taf3,5515815,0604694,699419
Merthyr Tudful7571701,051147866184
Caerffili975287906280996378
Blaenau Gwent479479514514491448
Torfaen489380561467637573
Sir Fynwy352301625541714629
Casnewydd735735912912929929

Metadata

Teitl
Nifer yr adroddiadau a gafwyd ynghylch oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf
23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data mewn perthynas â nifer yr achosion yn ystod y flwyddyn pan dderbyniodd yr awdurdod lleol adroddiad bod amheuaeth y gallai oedolyn fod mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
Adroddiadau, Oedolion