Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr adroddiadau a gafwyd ynghylch oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
Cliciwch yma i ddidoliNifer o adroddiadau gan oedolyn yr amheuir ei fod mewn perygl a dderbyniwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn a aeth ymlaen i ymholiadCliciwch yma i ddidoliNifer o adroddiadau gan oedolyn yr amheuir ei fod mewn perygl a dderbyniwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn a aeth ymlaen i ymholiadCliciwch yma i ddidoliNifer o adroddiadau gan oedolyn yr amheuir ei fod mewn perygl a dderbyniwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn a aeth ymlaen i ymholiad
[Lleihau]Cymru(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe15,7548,434(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe19,1749,01920,47210,789
CymruYnys Môn190169211158269165
Gwynedd(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe407297(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoe368236468452
Conwy349193561101686113
Sir Ddinbych527462528475595582
Sir y Flint440395526492642567
Wrecsam786509793353827616
Powys393265646424789448
Ceredigion748559837498812544
Sir Benfro521356625270906332
Sir Gaerfyrddin7606356796451,1981,198
Abertawe1,2715221,3215401,185372
Castell-nedd Port Talbot348334412240828702
Pen-y-bont ar Ogwr375371344339275261
Bro Morgannwg23880364364425425
Caerdydd1,0633541,3305541,235452
Rhondda Cynon Taf3,5515815,0604694,699419
Merthyr Tudful7571701,051147866184
Caerffili975287906280996378
Blaenau Gwent479479514514491448
Torfaen489380561467637573
Sir Fynwy352301625541714629
Casnewydd735735912912929929

Metadata

Teitl

Nifer yr adroddiadau a gafwyd ynghylch oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data mewn perthynas â nifer yr achosion yn ystod y flwyddyn pan dderbyniodd yr awdurdod lleol adroddiad bod amheuaeth y gallai oedolyn fod mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau

Adroddiadau, Oedolion