Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr adroddiadau a gafwyd yn ystod y flwyddyn yn ôl awdurdod lleol ac ethnigrwydd
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlo]
-
Ethnigrwydd 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGwynCliciwch yma i ddidoliCymysg grwp ethnicCliciwch yma i ddidoliAsiaidd neu Asiaidd PrydeinigCliciwch yma i ddidoliDu, Affricanaidd, Caribiaidd neu Prydeinig DuCliciwch yma i ddidoliGrwp Ethnic ArallCliciwch yma i ddidoliWybodaeth a gafwyd nadCliciwch yma i ddidoliGwrthod gwybodaeth
[Lleihau]Cymru15,39168116861944,31730020,472
CymruYnys Môn2470100210269
Gwynedd32502031380468
Conwy49714011830686
Sir Ddinbych23910013540595
Sir y Flint49511101440642
Wrecsam69502013000827
Powys59704131840789
Ceredigion7322391641812
Sir Benfro42221104791906
Sir Gaerfyrddin792460039601,198
Abertawe8131541287741,185
Castell-nedd Port Talbot63002311920828
Pen-y-bont ar Ogwr8710001870275
Bro Morgannwg19100502290425
Caerdydd882133640725071,235
Rhondda Cynon Taf3,628245107929964,699
Merthyr Tudful7980402620866
Caerffili87715005108996
Blaenau Gwent37803001100491
Torfaen58210012393637
Sir Fynwy64087221279714
Casnewydd844825104371929

Metadata

Teitl
Nifer yr adroddiadau a gafwyd yn ystod y flwyddyn yn ôl awdurdod lleol ac ethnigrwydd

Diweddariad diwethaf
23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data mewn perthynas ag ethnigrwydd yr oedolyn yr amheuir ei fod mewn perygl.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
Adroddiadau, Oedolion, camdriniaeth honedig, Ethnigrwydd