Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr adroddiadau a gafwyd yn ystod y flwyddyn yn ôl awdurdod lleol a ffynhonnell y cyswllt cyntaf
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Tarddiad[Hidlo]
-
Tarddiad 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliHunan adroddCliciwch yma i ddidoliPerthynas / ffrindCliciwch yma i ddidoliAwdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliHeddluCliciwch yma i ddidoliBwrdd Iechyd LleolCliciwch yma i ddidoliYsbyty annibynnolCliciwch yma i ddidoliGwasanaeth ambiwlansCliciwch yma i ddidoliRheoleiddiwr gofalCliciwch yma i ddidoliDarparwr asiantaethCliciwch yma i ddidoliPrawfCliciwch yma i ddidoliY trydydd sectorCliciwch yma i ddidoliEiriolwrCliciwch yma i ddidoliErall
[Lleihau]Cymru2998343,3974,2002,9825563023235,22445522581,73020,472
CymruYnys Môn1621181090856921848269
Gwynedd38160159000001000110468
Conwy18309061621699272413453686
Sir Ddinbych113188152020721504319595
Sir y Flint3321232313239720217218026642
Wrecsam0331891070149231523674190827
Powys1131014011101483244120161789
Ceredigion1346217981451156181042345812
Sir Benfro11112752881108132204470906
Sir Gaerfyrddin538184151235023181972723361,198
Abertawe459823319130038234950041001,185
Castell-nedd Port Talbot688210917984316363022325828
Pen-y-bont ar Ogwr068611430521140233275
Bro Morgannwg0343302280121051426425
Caerdydd275414965383034134353014581,235
Rhondda Cynon Taf581146112,87924375221474436186774,699
Merthyr Tudful0145755498013105113119866
Caerffili15432317411728189398243216996
Blaenau Gwent323731835032233018182491
Torfaen061214310501116275239118637
Sir Fynwy121124701974096022503714
Casnewydd171737317846189383321215929

Metadata

Teitl
Nifer yr adroddiadau a gafwyd yn ystod y flwyddyn yn ôl awdurdod lleol a ffynhonnell y cyswllt cyntaf

Diweddariad diwethaf
23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cesglir yr wybodaeth i fonitro nifer yr adroddiadau a ddaeth i law yn ystod y flwyddyn yn ôl ffynhonnell y cyswllt cyntaf.

Casgliad data a dull cyfrifo
Er y gwnaed ymdrechion helaeth i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, 2016-17 data yn parhau i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi'u cwblhau'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
Adroddiadau, Oedolion, camdriniaeth honedig