Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Mathau o gam-drin honedig yn ôl awdurdod lleol, mesur ac oedran y dioddefwyr honedig
None
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod Lleol 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Ystod Oedran[Hidlo]
-
Ystod Oedran 1
[Lleihau]Measur[Hidlo]
-
-
Measur 1
[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd
Cliciwch yma i ddidoli18-64 oedCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Lleihau]Corfforol - Cyfanswm2,4422,6585,100
Corfforol - Cyfanswm Corffrol - Gwryw1,0988801,978
Corfforol - Benyw1,3441,7783,122
[Lleihau]Rhywiol - Cyfanswm7672841,051
Rhywiol - CyfanswmRhywiol - Gwryw24763310
Rhywiol - Benyw520221741
[Lleihau]Emosiynol/seicolegol - Cyfanswm3,7532,3696,122
Emosiynol/seicolegol - CyfanswmEmosiynol/seicolegol - Gwryw1,7068322,538
Emosiynol/seicolegol - Benyw2,0471,5373,584
[Lleihau]Ariannol - Cyfanswm1,3111,7863,097
Ariannol - CyfanswmAriannol - Gwryw6627081,370
Ariannol - Benyw6491,0781,727
[Lleihau]Esgeulustod - Cyfanswm2,3734,6677,040
Esgeulustod - CyfanswmEsgeulustod - Gwryw1,2571,7563,013
Esgeulustod - Benyw1,1162,9114,027
[Lleihau]Y nifer ohonynt: yn hiliol - Cyfanswm22426
Y nifer ohonynt: yn hiliol - CyfanswmY nifer ohonynt: yn hiliol - Gwryw10111
Y nifer ohonynt: yn hiliol - Benyw12315
[Lleihau]Y nifer ohonynt: yn ddomestig - Cyfanswm1,5081,3212,829
Y nifer ohonynt: yn ddomestig - CyfanswmY nifer ohonynt: yn ddomestig - Gwryw511404915
Y nifer ohonynt: yn ddomestig - Benyw9979171,914

Metadata

Teitl
Mathau o gam-drin honedig yn ôl awdurdod lleol, mesur ac oedran y dioddefwyr honedig

Diweddariad diwethaf
23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data mewn perthynas â phob math o gam-drin ac esgeuluso yr honnir ei fod wedi digwydd yn ystod y flwyddyn.

Gall adroddiadau gynnwys nifer o fathau o gam-drin.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dim

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
Adroddiadau, Oedolion, camdriniaeth honedig