Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Mathau o gam-drin honedig yn ôl awdurdod lleol, mesur ac oedran y dioddefwyr honedig
None
[Lleihau]Awdurdod LleolDerbyniodd Sir y Fflint a Sir Benfro rai adroddiadau yn ystod 2017-18 lle na chofnodwyd y categori camdriniaeth. <br /><br />Derbyniodd Sir Benfro a Phowys rai adroddiadau yn ystod 2018-19 lle na chofnodwyd y categori camdriniaeth. <br /><br />Newidiodd Wrecsam eu harferion cofnodi; dim ond gwybodaeth am adroddiadau priodol a gasglwyd o 2017-18 ymlaen.<br />[Hidlwyd]
-
Awdurdod Lleol 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
BlwyddynDerbyniodd Sir y Fflint a Sir Benfro rai adroddiadau yn ystod 2017-18 lle na chofnodwyd y categori camdriniaeth. <br /><br />Derbyniodd Sir Benfro a Phowys rai adroddiadau yn ystod 2018-19 lle na chofnodwyd y categori camdriniaeth. <br /><br />Newidiodd Wrecsam eu harferion cofnodi; dim ond gwybodaeth am adroddiadau priodol a gasglwyd o 2017-18 ymlaen.<br />[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Ystod Oedran[Hidlo]
-
Ystod Oedran 1
[Lleihau]Measur[Hidlo]
-
-
Measur 1
[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd
Cliciwch yma i ddidoli18-64 oedCliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Lleihau]Corfforol - Cyfanswm2,4422,6585,100
Corfforol - Cyfanswm Corffrol - Gwryw1,0988801,978
Corfforol - Benyw1,3441,7783,122
[Lleihau]Rhywiol - Cyfanswm7672841,051
Rhywiol - CyfanswmRhywiol - Gwryw24763310
Rhywiol - Benyw520221741
[Lleihau]Emosiynol/seicolegol - Cyfanswm3,7532,3696,122
Emosiynol/seicolegol - CyfanswmEmosiynol/seicolegol - Gwryw1,7068322,538
Emosiynol/seicolegol - Benyw2,0471,5373,584
[Lleihau]Ariannol - Cyfanswm1,3111,7863,097
Ariannol - CyfanswmAriannol - Gwryw6627081,370
Ariannol - Benyw6491,0781,727
[Lleihau]Esgeulustod - Cyfanswm2,3734,6677,040
Esgeulustod - CyfanswmEsgeulustod - Gwryw1,2571,7563,013
Esgeulustod - Benyw1,1162,9114,027
[Lleihau]Y nifer ohonynt: yn hiliol - CyfanswmMae cam-drin hiliol yn golygu cam-drin wedi’i hysgogi gan elyniaeth neu gasineb tuag at hiliaeth neu gredoau crefyddol y dioddefwr.22426
Y nifer ohonynt: yn hiliol - CyfanswmMae cam-drin hiliol yn golygu cam-drin wedi’i hysgogi gan elyniaeth neu gasineb tuag at hiliaeth neu gredoau crefyddol y dioddefwr.Y nifer ohonynt: yn hiliol - GwrywData yn seiliedig ar 21 o awdurdodau lleol yn 2017-18; nid oedd Sir y Fflint wedi gallu darparu data oherwydd newid yn eu proses o gasglu data drwy gydol y flwyddyn.10111
Y nifer ohonynt: yn hiliol - BenywData yn seiliedig ar 21 o awdurdodau lleol yn 2017-18; nid oedd Sir y Fflint wedi gallu darparu data oherwydd newid yn eu proses o gasglu data drwy gydol y flwyddyn.12315
[Lleihau]Y nifer ohonynt: yn ddomestig - CyfanswmMae cam-drin domestig yn golygu cam-drin lle mae’r dioddefwr yn, neu wedi bod yn, gysylltiedig â’r camdriniwr.1,5081,3212,829
Y nifer ohonynt: yn ddomestig - CyfanswmMae cam-drin domestig yn golygu cam-drin lle mae’r dioddefwr yn, neu wedi bod yn, gysylltiedig â’r camdriniwr.Y nifer ohonynt: yn ddomestig - GwrywData yn seiliedig ar 21 o awdurdodau lleol yn 2017-18; nid oedd Sir y Fflint wedi gallu darparu data oherwydd newid yn eu proses o gasglu data drwy gydol y flwyddyn.511404915
Y nifer ohonynt: yn ddomestig - BenywData yn seiliedig ar 21 o awdurdodau lleol yn 2017-18; nid oedd Sir y Fflint wedi gallu darparu data oherwydd newid yn eu proses o gasglu data drwy gydol y flwyddyn.9979171,914

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data mewn perthynas â phob math o gam-drin ac esgeuluso yr honnir ei fod wedi digwydd yn ystod y flwyddyn.

Gall adroddiadau gynnwys nifer o fathau o gam-drin.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Mathau o gam-drin honedig yn ôl awdurdod lleol, mesur ac oedran y dioddefwyr honedig

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Diogelu Oedolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Adroddiadau, Oedolion, camdriniaeth honedig

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.