Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Oedolion a aseswyd a chynlluniau gofal a adolygwyd yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Eitem data(Disgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion â chynllun gofal mewn lle ar 31 Mawrth a gafodd adolygiad, yn ôl y gofyn, yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion â chynllun gofal mewn lle ar 31 Mawrth a ddylai wedi derbyn adolygiad yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer y gofalwyr sy’n gofalu am oedolion wedi eu hasesu neu eu hailasesu yn ôl hawl eu hun yn ystod y flwyddyn a wnaeth dderbyn gwasanaethCliciwch yma i ddidoliNifer y gofalwyr sy’n gofalu am oedolion a gafodd gynnig asesiad o’u hanghenion eu hun yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer y gofalwyr sy’n gofalu am oedolion a gafodd asesiad neu adolygiad o’u hanghenion eu hun yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer y gofalwyr sy’n gofalu am oedolionCliciwch yma i ddidoliNifer o oedolion sydd wedi eu hasesu yn ystod y flwyddyn
[Lleihau]Cymru116,914143,76414,22659,33421,27966,936254,603
CymruYnys Môn2,7753,0451,3352,4431,4962,6229,748
Gwynedd3,7514,5664927877871,2658,698
Conwy6,6207,2854432,8801,0593,3369,779
Sir Ddinbych4,3464,7791,3784,2751,4254,69010,038
Sir y Flint5,6405,7541,7842,8312,0563,13711,708
Wrecsam4,6886,3548585,7901,1115,79010,839
Powys4,8306,5015192,9511,7843,47810,636
Ceredigion3,2064,1487262,7298252,8387,183
Sir Benfro6,2487,0415983,4811,0753,6175,596
Sir Gaerfyrddin7,29210,3278743,3488743,34810,120
Abertawe13,05117,0841,0524,9161,8805,13027,130
Castell-nedd Port Talbot3,8044,8822891,2013941,20112,407
Pen-y-bont ar Ogwr4,9646,0985094,8791,0925,1059,848
Bro Morgannwg3,8835,0547427427427427,319
Caerdydd10,59412,3929056,1961,7339,54224,386
Rhondda Cynon Taf8,88411,2846341,2846471,67024,469
Merthyr Tudful2,1892,7973841,3235061,5733,386
Caerffili5,5966,1242382,0185432,29112,867
Blaenau Gwent2,4933,30699812911,0026,807
Torfaen3,8924,67929372835076417,384
Sir Fynwy3,4714,0491592,2423402,2737,271
Casnewydd4,6976,21551,3092691,5226,984

Metadata

Teitl

Oedolion a dderbyniodd asesiad a chynlluniau gofal a adolygwyd yn ystod y flwyddyn

Diweddariad diwethaf

7 Medi 2016 7 Medi 2016

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am reoli perfformiad gwasanaethau cymdeithasol i oedolion (PM2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Oedolion ; Gwasanaethau cymdeithasol

Disgrifiad cyffredinol

Asesiadau a gwasanaethau cymdeithasol a ddarparwyd i bobl 18 oed a hyn gan awdurdodau lleol Cymru

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen PM2. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.