Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Oedolion sy'n derbyn gwasanaethau yn ôl awdurdod lleol, categori cleient a grŵp oedran
None
Eitem data[Hidlwyd]
Cyfnod amser[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
[Lleihau]Categori cleient[Hidlwyd]
-
Categori cleient 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Ystod oedran(Disgynnol)[Hidlo]
-
[Lleihau]Ystod oedran 1
-
Ystod oedran 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli18-64 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli65 oed a throsodd
[Lleihau]Cymru21,87350,38672,259
CymruYnys Môn5001,0881,588
Gwynedd6271,7952,422
Conwy8582,5393,397
Sir Ddinbych5521,0231,575
Sir y Flint8101,9592,769
Wrecsam7822,0862,868
Powys9882,8273,815
Ceredigion4551,1751,630
Sir Benfro8852,0522,937
Sir Gaerfyrddin1,4023,1834,585
Abertawe2,0313,9966,027
Castell-nedd Port Talbot1,6773,6995,376
Pen-y-bont ar Ogwr8642,6343,498
Bro Morgannwg7141,4362,150
Caerdydd1,6532,8854,538
Rhondda Cynon Taf2,1234,7766,899
Merthyr Tudful4471,0841,531
Caerffili1,7413,7485,489
Blaenau Gwent1,0791,7002,779
Torfaen4921,4621,954
Sir Fynwy4271,3811,808
Casnewydd7661,8582,624

Metadata

Teitl

Oedolion yn derbyn gwasanaethau ar 31 Mawrth ac ystod y gwasanaethau yn ystod y flwyddyn

Diweddariad diwethaf

7 Medi 2016 7 Medi 2016

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am reoli perfformiad gwasanaethau cymdeithasol i oedolion (PM2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Asesiadau a gwasanaethau cymdeithasol a ddarparwyd i bobl 18 oed a hyn gan awdurdodau lleol Cymru

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen PM2. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Oedolion ; Gwasanaethau cymdeithasol

Ansawdd ystadegol

Nid yw nifer o eitemau data ar gael ar gyfer 2015-16. Roedd cwmpas casgliadau data gwasanaethau cymdeithasol wedi eu lleihau ar gyfer 2015-16 er mwyn lleddfu'r baich ar awdurdodau lleol tra iddynt ddarparu ar gyfer y newid i anghenion data ar gyfer 2016-17, ar ôl i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 dod i rym.

Mae'r wybodaeth yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.