Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Achosion o oedi wrth drosglwyddo am resymau gofal cymdeithasol yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Eitem data[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y nifer o breswylwyr awdurdod lleol (oed 18+) sy'dd wedi profi oedi wrth drosglwyddo gofal oherwydd rhesymau gofal cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y boblogaeth 75+oed
[Lleihau]Cymru3,910814,679
CymruYnys Môn6722,110
Gwynedd6237,283
Conwy3243,573
Sir Ddinbych4228,354
Sir y Flint10236,809
Wrecsam5632,479
Powys51144,032
Ceredigion6522,535
Sir Benfro2438,797
Sir Gaerfyrddin31954,931
Abertawe28263,897
Castell-nedd Port Talbot13837,401
Pen-y-bont ar Ogwr3435,115
Bro Morgannwg19533,719
Caerdydd71569,933
Rhondda Cynon Taf38855,869
Merthyr Tudful7413,776
Caerffili27740,429
Blaenau Gwent6616,930
Torfaen14523,693
Sir Fynwy7228,358
Casnewydd24434,656

Metadata

Teitl

Prydlondeb gwasanaethau

Diweddariad diwethaf

7 Medi 2016 7 Medi 2016

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am reoli perfformiad gwasanaethau cymdeithasol i oedolion (PM2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Nid yw nifer o eitemau data ar gael ar gyfer 2015-16. Roedd cwmpas casgliadau data gwasanaethau cymdeithasol wedi eu lleihau ar gyfer 2015-16 er mwyn lleddfu'r baich ar awdurdodau lleol tra iddynt ddarparu ar gyfer y newid i anghenion data ar gyfer 2016-17, ar ôl i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 dod i rym.

Mae'r wybodaeth yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau

Oedolion ; Gwasanaethau cymdeithasol

Disgrifiad cyffredinol

Asesiadau a gwasanaethau cymdeithasol a ddarparwyd i bobl 18 oed a hyn gan awdurdodau lleol Cymru

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen PM2. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2006-07.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim