Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwarcheidwaeth dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Eitem data(Disgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer o bobl dan Adran 7 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliNifer o bobl dan Adran 37 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn ystod y flwyddyn
[Lleihau]Cymru5044
CymruYnys Môn11
Gwynedd03
Conwy00
Sir Ddinbych20
Sir y Flint00
Wrecsam25
Powys10
Ceredigion20
Sir Benfro111
Sir Gaerfyrddin61
Abertawe101
Castell-nedd Port Talbot20
Pen-y-bont ar Ogwr10
Bro Morgannwg20
Caerdydd61
Rhondda Cynon Taf80
Merthyr Tudful17
Caerffili00
Blaenau Gwent26
Torfaen00
Sir Fynwy12
Casnewydd26

Metadata

Teitl

Bathodynnau cerbydau a oedd wedi'u cyflwyno erbyn 31 Mawrth a gwarcheidiaeth o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn ystod y flwyddyn

Diweddariad diwethaf

7 Medi 2016 7 Medi 2016

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am reoli perfformiad gwasanaethau cymdeithasol i oedolion (PM2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Oedolion ; Gwasanaethau cymdeithasol

Disgrifiad cyffredinol

Asesiadau a gwasanaethau cymdeithasol a ddarparwyd i bobl 18 oed a hyn gan awdurdodau lleol Cymru

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen PM2. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Nid yw nifer o eitemau data ar gael ar gyfer 2015-16. Roedd cwmpas casgliadau data gwasanaethau cymdeithasol wedi eu lleihau ar gyfer 2015-16 er mwyn lleddfu'r baich ar awdurdodau lleol tra iddynt ddarparu ar gyfer y newid i anghenion data ar gyfer 2016-17, ar ôl i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 dod i rym.

Mae'r wybodaeth yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.