Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Oriau o ofal yn y cartref yn ystod yr wythnos sampl yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
None
[Lleihau]Oed y cleient[Hidlwyd]
-
Oed y cleient 1[Hidlo]
[Lleihau]Oriaur cleient[Hidlwyd]
-
Oriaur cleient 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Eitem data[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cleientiaid sy'n derbyn gofal cartref yn ystod yr wythnos olaf ym mis Medi (cyfrif cleientiaid)Mae cyfansymiau yn cael eu heffeithio gan ddata sydd ar goll a ni ddylid eu cymharu ar lefel CymruCliciwch yma i ddidoliNifer o oriau o ofal cartref wedi'u rhoi i gleientiaid yn ystod yr wythnos olaf ym mis Medi (cyfri oriau'r cleient)Mae cyfansymiau yn cael eu heffeithio gan ddata sydd ar goll a ni ddylid eu cymharu ar lefel CymruCliciwch yma i ddidoliNifer o oriau o ofal cartref wedi'u rhoi i gleientiaid yn ystod yr wythnos olaf ym mis Medi (cyfri oriau'r staff)Mae cyfansymiau yn cael eu heffeithio gan ddata sydd ar goll a ni ddylid eu cymharu ar lefel Cymru
[Lleihau]Cymru22,953262,242232,469
CymruYnys Môn4485,0985,799
Gwynedd1,00910,15011,031
Conwy1,38113,376..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Sir Ddinbych5694,6815,116
Sir y Flint7898,5769,631
Wrecsam1,04519,74119,741
Powys1,02811,35613,844
Ceredigion4083,4524,826
Sir Benfro1,06314,11115,049
Sir Gaerfyrddin1,24712,52617,351
Abertawe1,53712,20416,160
Castell-nedd Port Talbot1,05110,44513,986
Pen-y-bont ar Ogwr1,0389,24911,230
Bro Morgannwg1,01614,5350
Caerdydd3,09145,69850,651
Rhondda Cynon Taf1,54213,92217,528
Merthyr Tudful3582,9903,258
Caerffili1,22813,3343,370
Blaenau Gwent5255,4834,841
Torfaen6387,1409,058
Sir Fynwy1,10314,080..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Casnewydd83910,098..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael

Metadata

Teitl

Oriau o ofal cartref yn ystod yr wythnos sampl

Diweddariad diwethaf

7 Medi 2016 7 Medi 2016

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am reoli perfformiad gwasanaethau cymdeithasol i oedolion (PM2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Asesiadau a gwasanaethau cymdeithasol a ddarparwyd i bobl 18 oed a hyn gan awdurdodau lleol Cymru

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen PM2. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Nid yw nifer o eitemau data ar gael ar gyfer 2015-16. Roedd cwmpas casgliadau data gwasanaethau cymdeithasol wedi eu lleihau ar gyfer 2015-16 er mwyn lleddfu'r baich ar awdurdodau lleol tra iddynt ddarparu ar gyfer y newid i anghenion data ar gyfer 2016-17, ar ôl i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 dod i rym.

Mae'r wybodaeth yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.

Allweddeiriau

Oedolion ; Gwasanaethau cymdeithasol