Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gofal lliniarol yn ôl awdurdod lleol a mesur (cyn 2015-16)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cleientiaid[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Eitem data[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoliNosweithiau o ofal seibiant mewn Cartrefi gofal Awdurdodau LleolCliciwch yma i ddidoliNosweithiau o ofal seibiant mewn Cartrefi gofal y Sector Annibynnol sydd dan gytundebCliciwch yma i ddidoliNosweithiau o ofal seibiant mewn Cartrefi gofal y Sector Annibynnol sydd dan gytundeb, sy'n derbyn gofal nyrsio
[Lleihau]Cymru63,13987,54812,431
CymruYnys Môn1,633765128
Gwynedd2,2831,54066
Conwy03,312215
Sir Ddinbych45611,666532
Sir y Flint6,22200
Wrecsam2,8909,175823
Powys07,5301,907
Ceredigion3,2401,854133
Sir Benfro3,3975,105503
Sir Gaerfyrddin6,2543,801180
Abertawe7,696893487
Castell-nedd Port Talbot2,7407,70863
Pen-y-bont ar Ogwr3,9272,810379
Bro Morgannwg1,3121,410127
Caerdydd05,5901,894
Rhondda Cynon Taf5,5575,657797
Merthyr Tudful1,7991,28258
Caerffili5,7711,5401,497
Blaenau Gwent1,92267382
Torfaen04,204912
Sir Fynwy3,3983,625..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Casnewydd2,6427,4081,648

Metadata

Teitl

Nosweithiau gofal seibiant yn ystod y flwyddyn

Diweddariad diwethaf

7 Medi 2016 7 Medi 2016

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am reoli perfformiad gwasanaethau cymdeithasol i oedolion (PM2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Asesiadau a gwasanaethau cymdeithasol a ddarparwyd i bobl 18 oed a hyn gan awdurdodau lleol Cymru

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar ffurflen PM2. Mae'r ffurflen yn defnyddio cyfres eang o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Oedolion ; Gwasanaethau cymdeithasol

Ansawdd ystadegol

Nid yw nifer o eitemau data ar gael ar gyfer 2015-16. Roedd cwmpas casgliadau data gwasanaethau cymdeithasol wedi eu lleihau ar gyfer 2015-16 er mwyn lleddfu'r baich ar awdurdodau lleol tra iddynt ddarparu ar gyfer y newid i anghenion data ar gyfer 2016-17, ar ôl i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 dod i rym.

Mae'r wybodaeth yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, neu gyda gwybodaeth ychwanegol ynglyn ag ansawdd a dulliau gwaith yn yr Adroddiad Ansawdd, yn y dolenni i'r we a roddir.