Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Oedolion a aseswyd yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Côd Ardal[Hidlo]
BlwyddynEr bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith. <br /><br />Yn 2017-18, dim ond hyd at 13 Chwefror 2018 a 6 Mawrth 2018, yn ôl eu trefn, roedd Caerffili a Casnewydd yn gallu darparu data. Roedd hyn oherwydd i\'r ddau awdurdod lleol newid i system TGC newydd yn ystod y flwyddyn. <br /><br />Nid oedd Bro Morgannwg wedi gallu darparu data ar gyfer 2017-18, oherwydd problemau technegol gyda\'i systemau TGCh.<br />[Hidlwyd]
Measure2
Categori[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod LleolEr bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith. <br /><br />Yn 2017-18, dim ond hyd at 13 Chwefror 2018 a 6 Mawrth 2018, yn ôl eu trefn, roedd Caerffili a Casnewydd yn gallu darparu data. Roedd hyn oherwydd i\'r ddau awdurdod lleol newid i system TGC newydd yn ystod y flwyddyn. <br /><br />Nid oedd Bro Morgannwg wedi gallu darparu data ar gyfer 2017-18, oherwydd problemau technegol gyda\'i systemau TGCh.<br />[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoli1. Nifer yr oedolion a gafodd gyngor neu gynhorthwy gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoli2. Nifer yr asesiadau o anghenion gofal a chymorth a gynhaliwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoli2.1 O’r rheini, nifer yr asesiadau a arweiniodd at gynllun gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoli3. Nifer yr asesiadau o anghenion cymorth gofalwyr a gynhaliwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoli3.1 O’r rheini, nifer yr asesiadau a arweiniodd at gynllun cymorthCliciwch yma i ddidoli4. Nifer yr asesiadau gofalwr a wrthodwyd gan ofalwyr yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoli5. Nifer yr asesiadau o anghenion gofal a chymorth oedolion a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn tra’u bod mewn sefydliad diogelCliciwch yma i ddidoli5.1 O’r rheini, nifer yr asesiadau a arweiniodd at gynllun gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoli6. Nifer y ceisiadau am ailasesiad o anghenion gofal a chymorth ac anghenion cymorth a wnaed gan oedolyn yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoli6.1 O’r rheini, nifer yr ailasesiadau a gynhaliwydCliciwch yma i ddidoli6.2 O’r rheini, nifer yr ailasesiadau a arweiniodd at gynllun gofal a chymorth neu gynllun cymorthCliciwch yma i ddidoli7. Nifer y cynlluniau gofal a chymorth a’r cynlluniau cymorth a adolygwyd yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoli7.1 O’r rheini, nifer y cynlluniau a adolygwyd o fewn amserlenni cytunedigCliciwch yma i ddidoli8. Nifer y ceisiadau am adolygiad o gynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau cymorth i ofalwyr cyn dyddiadau terfyn cytunedig a wnaed gan oedolyn yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoli8.1 O’r rheini, nifer yr adolygiadau a gynhaliwyd
[Lleihau]Cymru60,57763,66224,7567,2612,7486,876218492,6102,4441,13041,21522,7863,6423,384
CymruYnys Môn1,3952,40176356318610800102102888204769682
Gwynedd3,5154,6631,00825300070075061530
Conwy1,8892,6841,89435019935411111162,6011,95054
Sir Ddinbych1,9432,2794702343529900..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Sir y Flint3,3274,1871,14849847869001818181,7691,18566
Wrecsam1,7352,2952,039108521844844544526819817522
Powys3,6351,88388727155107002424161,916..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael9979
Ceredigion2973,73452921324273004222497960300
Sir Benfro3,5441,708531277185500599599467615323218218
Sir Gaerfyrddin6,2045,5013,0081,25676557900241233684,6551,962748748
Abertawe3,2243,3093,070700516838330008,0815,74200
Castell-nedd Port Talbot1,8641,5181,393287688000001,43989200
Pen-y-bont ar Ogwr1,8663,8181,209387199877314171222,6141,7844136
Bro Morgannwg2,2047924362274210078785926321400
Caerdydd3,8725,2691,49184321,70160367363233,3461,639662662
Rhondda Cynon Taf6,8002,9902,1752468470600151534,2862,1281,1801,170
Merthyr Tudful1,3501,843513921910700304304654364262014
Caerffili4,1802,7042741764000..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael1,609..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael00
Blaenau Gwent1,5482,52063215203402111066837800
Torfaen1,4591,46019213311282001189414614379126124
Sir Fynwy1,6892,9575291524112892217274111,6211,07512638
Casnewydd3,0373,14756571222004949181,935840310201

Metadata

Teitl

Nifer yr asesiadau yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Oedolion sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Oedolion, Gwasanaethau Cymdeithasol, Asesiadau

Disgrifiad cyffredinol

Cesglir yr wybodaeth er mwyn cael gwybod nifer yr oedolion sy'n derbyn gofal a chymorth sydd wedi cael eu hasesu drwy'r broses asesu newydd a ddisgrifir yn Rhan 3 (Asesu Anghenion Unigolion) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith.

Yn 2017-18, dim ond hyd at 13 Chwefror 2018 a 6 Mawrth 2018, yn ôl eu trefn, roedd Caerffili a Casnewydd yn gallu darparu data. Roedd hyn oherwydd i'r ddau awdurdod lleol newid i system TGC newydd yn ystod y flwyddyn.

Nid oedd Bro Morgannwg wedi gallu darparu data ar gyfer 2017-18, oherwydd problemau technegol gyda'i systemau TGCh.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.