Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Oedolion y codwyd tâl arnynt am ofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
BlwyddynEr bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith. <br /><br />Nid oedd Ceredigion a Caerffili wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. <br /><br />Nid oedd Caerfilli a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Oherwydd gwall yn y canllawiau technegol mae Merthyr Tudful wedi defnyddio cyfradd 2016-17 o £60 ac felly maent wedi\'u heithrio. <br /><br /> Nid oedd Caerffili wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.<br />[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleolEr bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith. <br /><br />Nid oedd Ceredigion a Caerffili wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. <br /><br />Nid oedd Caerfilli a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Oherwydd gwall yn y canllawiau technegol mae Merthyr Tudful wedi defnyddio cyfradd 2016-17 o £60 ac felly maent wedi\'u heithrio. <br /><br /> Nid oedd Caerffili wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.<br />[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dalodd yr uchafswm ffi wythnosol tuag at gost gofal a chymorth neu gymorth i ofalwyr yn ystod y flwyddynNid oedd Ceredigion a Caerffili a Merthyr Tudful wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Caerfilli a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Oherwydd gwall yn y canllawiau technegol mae Merthyr Tudful wedi defnyddio cyfradd 2016-17 o £60 ac felly maent wedi\'u heithrio.  Nid oedd Caerffili a Merthyr Tudful wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19. Y tâl wythnosol uchaf oedd £ 60 yn 2016-17, £70 yn 2017-18 a £80 yn 2018-19.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dalodd gyfradd safonol am ofal a chymorth neu gymorth i ofalwyr yn ystod y flwyddynNid oedd Ceredigion, Caerffili a Merthyr Tudful wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Caerffili a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Nid oedd Caerffili wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dalodd yr uchafswm ffi wythnosol tuag at gost gofal a chymorth neu gymorth i ofalwyr yn ystod y flwyddynNid oedd Ceredigion a Caerffili a Merthyr Tudful wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Caerfilli a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Oherwydd gwall yn y canllawiau technegol mae Merthyr Tudful wedi defnyddio cyfradd 2016-17 o £60 ac felly maent wedi\'u heithrio.  Nid oedd Caerffili a Merthyr Tudful wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19. Y tâl wythnosol uchaf oedd £ 60 yn 2016-17, £70 yn 2017-18 a £80 yn 2018-19.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dalodd gyfradd safonol am ofal a chymorth neu gymorth i ofalwyr yn ystod y flwyddynNid oedd Ceredigion, Caerffili a Merthyr Tudful wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Caerffili a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Nid oedd Caerffili wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dalodd yr uchafswm ffi wythnosol tuag at gost gofal a chymorth neu gymorth i ofalwyr yn ystod y flwyddynNid oedd Ceredigion a Caerffili a Merthyr Tudful wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Caerfilli a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Oherwydd gwall yn y canllawiau technegol mae Merthyr Tudful wedi defnyddio cyfradd 2016-17 o £60 ac felly maent wedi\'u heithrio.  Nid oedd Caerffili a Merthyr Tudful wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19. Y tâl wythnosol uchaf oedd £ 60 yn 2016-17, £70 yn 2017-18 a £80 yn 2018-19.Cliciwch yma i ddidoliNifer yr oedolion a dalodd gyfradd safonol am ofal a chymorth neu gymorth i ofalwyr yn ystod y flwyddynNid oedd Ceredigion, Caerffili a Merthyr Tudful wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh. Nid oedd Caerffili a Bro Morgannwg wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2017-18. Nid oedd Caerffili wedi gallu coladu\'r data ar gyfer 2018-19, oherwydd problemau technegol gyda\'u systemau TGCh.
[Lleihau]Cymru11,56011,016(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi10,55412,68411,69614,881
CymruYnys Môn203165209136239116
Gwynedd1,0428491,0977441,000553
Conwy1,0821,3391,0431,4359911,389
Sir Ddinbych268057504920
Sir y Flint292037403030
Wrecsam65403313,1373572,977
Powys986081208190
Ceredigion..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi321251321229
Sir Benfro8172,3237471,1585412,499
Sir Gaerfyrddin504330544262742200
Abertawe778077301,4420
Castell-nedd Port Talbot462,033402,215502,481
Pen-y-bont ar Ogwr825526761435698343
Bro Morgannwg219473..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael5461,374
Caerdydd92821595316387754
Rhondda Cynon Taf1,045068107910
Merthyr Tudful2180..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael0
Caerffili..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
Blaenau Gwent302402268449193393
Torfaen4972,3614102,2994162,273
Sir Fynwy444015203990
Casnewydd410046304790

Metadata

Teitl

Oedolion y codwyd tâl arnynt am ofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Oedolion sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ddatganiad ystadegol blynyddol.

Cesglir yr wybodaeth i fonitro nifer yr oedolion a dalodd yr uchafswm tâl wythnosol tuag at gost gofal a chymorth, neu gymorth i ofalwyr, yn ystod y flwyddyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17, 2017-18 a 2018-19 dal i fod yn amherffaith.

Nid oedd Ceredigion a Caerffili wedi gallu coladu'r data ar gyfer 2016-17, oherwydd problemau technegol gyda'u systemau TGCh.

Nid oedd Caerfilli a Bro Morgannwg wedi gallu coladu'r data ar gyfer 2017-18. Oherwydd gwall yn y canllawiau technegol mae Merthyr Tudful wedi defnyddio cyfradd 2016-17 o £60 ac felly maent wedi'u heithrio.

Nid oedd Caerffili wedi gallu coladu'r data ar gyfer 2018-19, oherwydd problemau technegol gyda'u systemau TGCh.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Oedolion, Gwasanaethau cymdeithasol